FAIR PLAY 2011 dla DataConsult Sp. z o.o.

Firma DataConsult Sp. z o.o. została wyróżniona prestiżowym tytułem „Przedsiębiorstwa Fair Play 2011”.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” działający od 1998 r. ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe wykazując uczciwość i wierność zasadom „fair play” w biznesie.

„Przedsiębiorstwa Fair Play”, do których zalicza się DataConsult, to firmy, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi. Dla „Przedsiębiorstw Fair Play” społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne, niż przyjęte granice.

Program jest realizowany przez „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajową Izbę Gospodarczą.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom XIV edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbędzie się 2 grudnia br. w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu