Szybsza niż zakładano realizacja programu „Kartą Visa zapłacisz wszędzie”

Ponad 52 tys. nowych placówek rozpoczęło w Polsce przyjmowanie kart płatniczych w ramach Programu, który spowodował także unowocześnienie sieci oraz zwiększenie dostępności usług akceptacji kart dla firm handlowo-usługowych

W ramach programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie w ponad 52 tys. placówek detalicznych należących do blisko 38 tys. firm usługowo-handlowych, które wcześniej nie przyjmowały płatności kartami, zostało uruchomionych ponad 56 tys. nowych terminali do obsługi kart płatniczych, tj. o ponad 3 tys. więcej niż planowano (dane na koniec września br.). Oznacza to szybszą od zakładanej realizację Programu, którego harmonogram przewiduje, że na koniec 2012 r. liczba terminali instalowanych ze wsparciem finansowym ze strony banków-wydawców kart Visa przekroczy 90 tys., a do końca 2015 r. zostanie zainstalowanych łącznie ponad 200 tys. nowoczesnych, szybkich, elektronicznych terminali płatniczych POS, co ma przyspieszyć upowszechnianie płatności elektronicznych (bezgotówkowych), ułatwiających życie konsumentów i wspierających rozwój gospodarczy. Program spowodował także unowocześnianie sieci akceptacji oraz znacznie zwiększył dostępność usług akceptacji kart dla detalistów, m.in. poprzez coraz szersze oferowanie terminali przez banki obsługujące małe i średnie firmy usługowo-handlowe.

1 Jakub Kiwior, VisaProgram Kartą Visa zapłacisz wszędzie, który wystartował w 2010 r. jest unikalną inicjatywą w Europie: banki-wydawcy kart Visa wspólnie inwestują w rozwój sieci akceptacji kart płatniczych wszystkich systemów. Z budżetu Programu wynoszącego 200 mln zł agenci rozliczeniowi otrzymują systematyczne wsparcie finansowe na instalowanie nowoczesnych terminali płatniczych POS w placówkach detalicznych, które nigdy wcześniej nie akceptowały kart. Zgodnie z założeniami Programu są to przede wszystkim małe i średnie placówki, zlokalizowane w dużej mierze w mniejszych miastach i na terenach wiejskich, gdzie wcześniej – bez finansowego wsparcia – agentom rozliczeniowym, czyli firmom, które instalują terminale i obsługują płatności kartowe u detalistów, często nie opłacało się instalować takich terminali.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów w realizacji programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie, w tym z osiągnięcia liczby 56 tys. nowo zainstalowanych terminali – o ok. 3 tys. urządzeń więcej niż zakładał plan na koniec września br. – zainstalowanych u blisko 38 tys. detalistów, którzy wcześniej nie przyjmowali kart. Pokazuje to jasno, jak duże znaczenie dla rozbudowy sieci akceptacji, kluczowej dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w kraju, ma wsparcie finansowe udzielane agentom rozliczeniowym przez banki wydawców kart Visa” – stwierdził Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.

„Bardzo ważnymi osiągnięciami Programu są także przyśpieszenie unowocześniania sieci akceptacji oraz większa dostępność usługi akceptacji kart dla detalistów, w efekcie m.in. większej liczby agentów rozliczeniowych oraz możliwości nabycia terminala płatniczego w bankach obsługujących małe i średnie firmy detaliczne” – dodał Jakub Kiwior.

Wsparcie ze środków Programu jest dostępne dla wszystkich agentów rozliczeniowych, obecnych i nowych, którzy spełnią przyjęte kryteria – m.in. będą zdolni do obsługi kart z mikroprocesorem, płatności zbliżeniowych oraz usługi Visa cash back. Przed startem Programu tylko jeden agent rozliczeniowy w Polsce obsługiwał płatności zbliżeniowe Visa, a trzech było przygotowanych do obsługi usługi Visa cash back. Obecnie już 11 agentów rozliczeniowych jest certyfikowanych w jednym i w drugim zakresie, a ponad 80% terminali w placówkach usługowo-handlowych akceptuje karty Visa z mikroprocesorem.

Przed startem Programu, na początku 2010 r., w Polsce działało 5 agentów rozliczeniowych a obecnie jest ich już 16. Spośród tej grupy, 11 agentów już spełniło wszystkie kryteria uczestnictwa w Programie i aktywnie go realizuje otrzymując wsparcie finansowe. Pozostałych 5 agentów, którzy niedawno rozpoczęli działalność, jest w trakcie uzyskiwania wszystkich niezbędnych certyfikatów umożliwiających włączenie się do Programu.

Zwiększenie dostępności usługi akceptacji kart dla małych i średnich firm, szczególnie poza dużymi miastami, było od początku jednym z najważniejszych założeń programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie. Realizacji tego celu sprzyja nie tylko większa liczba agentów rozliczeniowych, ale też możliwość oferowania usługi akceptacji kart w oddziałach banków-wydawców kart Visa. Detaliści mogą obecnie podpisać umowę dotyczącą akceptacji kart płatniczych w sieci placówek i w innych kanałach sprzedaży banków, w kolejności alfabetycznej: Banku Millenium, Banku PKO SA, Banku Polskiej Spółdzielczości i innych banków spółdzielczych, Getin Banku, mBanku, MultiBanku, PKO Banku Polskiego oraz Polbanku. Kilka banków stworzyło przy tym pakiety dla małych i średnich firm detalicznych, w ramach których otrzymują oni od razu rachunek bankowy, kartę do rachunku, kredyt i terminal płatniczy.

W ramach Programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie wdrażane są również rozwiązania sprzyjające rozwojowi płatności kartami w handlu hurtowym, płatności za zakupy w sklepach internetowych czy płatności kartami za domowe rachunki (np. opłaty za prąd, gaz, telefon oraz e-commerce), które wcześniej można było jedynie regulować gotówką lub przelewem – taką możliwość oferuje już sieć punktów detalicznych świadczących usługi TransKasa oraz sieci sklepów Żabka i Freshmarket.

Program wspiera również rozwój akceptacji kart w urządzeniach samoobsługowych w transporcie miejskim w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie.

Jednym z kluczowych celów Programu jest również unowocześnianie sieci akceptacji m.in. poprzez instalowanie szybkich, elektronicznych terminali płatniczych POS wykorzystujących technologię mikroprocesorową EMV, która jest podstawą dla rozwoju nowych form płatności kartami i wprowadzania takich innowacyjnych rozwiązań, jak np. płatności zbliżeniowe oraz mobilne. Obecnie już ponad 35 tys. terminali w Polsce jest zdolne do obsługi ponad 5 mln zbliżeniowych kart Visa wydanych w kraju przez 20 banków. Z tej liczby blisko 10 tys. to terminale, które zostały uruchomione w ramach programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie. W ostatnich miesiącach terminale zbliżeniowe stanowią już 30% terminali instalowanych przez agentów rozliczeniowych w ramach Programu, a trzy firmy – eService, IT Card współpracujący z Bankiem Polskiej Spółdzielczości oraz Polskie ePłatności współpracujące z Bankiem BPH – instalują już wyłącznie terminale zbliżeniowe. Łączna liczba terminali, w których można płacić zbliżeniowymi kartami Visa – a także telefonami komórkowymi z aplikacją płatności zbliżeniowych Visa – ma do 2015 r. osiągnąć ok. 200 tys., w dużej mierze właśnie dzięki Programowi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu