Rosną wydatki na reklamę radiową

Wzrost wydatków na reklamę radiową w trzecim kwartale wyniósł według szacunków Starlinka 14,8 proc. Cennikowo rozgłośnie zarobiły na reklamach 737,7 mln zł. O rosnącej popularności radia jako medium reklamowego świadczy też większa liczba marketerów, którzy wykorzystali je w swoich kampaniach.

Na tak dużą dynamikę przychodów reklamowych radia miała wpływ branża farmaceutyczna, która stała się głównym radiowym reklamodawcą, prawie podwajając swoje wydatki na promocję w tym medium.

W trzecim kwartale br. marketerzy reklamujący produkty farmaceutyczne i leki wydali cennikowo w stacjach radiowych 154,5 mln zł. W analogicznym okresie ub.r. było to tylko 82,9 mln zł, co oznacza wzrost o 86,3 proc.

Równie istotnymi branżami były handel (sklepy, centra handlowe, sprzedaż wysyłkowa) i motoryzacja.

Największym radiowym reklamodawcą w trzecim kwartale był Aflofarm, który wydał 93,7 mln zł zwiększając swój budżet radiowy o 74,9 proc. Kolejne miejsca zajęły Metro Group (28,7 mln, wzrost o 45 proc.) i Lidl (18,5 mln, wzrost o 110,7 proc.).

O rosnącym zaufaniu do radia jako medium reklamowego świadczy też większa liczba klientów. W trzecim kwartale br. liczba radiowych reklamodawców wyniosła 4 262 i była o ponad 5 proc. wyższa niż rok wcześniej. Zwiększył się też czas przeznaczony w radiu na reklamę – z 9,1 tys. godzin do 10,7 tys. godzin.

Według specjalistów, rynek reklamy nadal będzie intensywnie rosnąć i przyczynią się do tego reklamodawcy z tak różnych sektorów jak handel, finanse, telekomunikacja i OTC.

Dane cennikowe: Kanta Media, dane bez autopromocji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu