Nowy Dyrektor Generalny Pionu Public w Sygnity

Zarząd Sygnity SA powołał Sławomira Połukorda na stanowisko Dyrektora Generalnego Pionu Public w Grupie Sygnity. Będzie on odpowiadał za realizację działań operacyjnych oraz za dalszy, dynamiczny rozwój tego największego pod względem przychodów Pionu Grupy.

Sławomir Połukord ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektroniki, specjalności: systemy informatyczne, systemy automatyki. Jest także absolwentem George Washington University, Associate in Project Management. Zdobył również Certyfikat Project Management Professional (PMP) wydawany przez Project Management Institute. Z Grupą Sygnity (wcześniej ComputerLand) jest związany od 1996 roku, gdzie kolejno pracował na stanowiskach m.in. Kierownika Projektu oraz Dyrektora Realizacyjnego. W latach 2000-2001 pracował w firmie Nokia na stanowisku IP Engineering Manager. W latach 2003-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce ZEC InfoService (firma z Grupy Sygnity), a w latach 2009-2010 sprawował funkcje Wiceprezesa w zarządach spółek ARAM i Winuel (firmy Grupy Sygnity). Z sektorem publicznym jest związany od roku 2006, najpierw jako Dyrektor Generalny Domeny Public, a ostatnio jako Zastępca Dyrektora Generalnego Pionu Public.

Pion Public Sygnity to, obok Pionu Bankowo-Finansowego i Utilities, jeden z trzech głównych pionów biznesowych Grupy Sygnity. W I półroczu 2011 r. przychody ze sprzedaży z tego Pionu stanowiły 40 proc. całego przychodu Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu