Kolejna inwestycja Runicom S.A. w branży IT

Notowana na NewConnect spółka inwestycyjna Runicom S.A. nabyła dziś akcje firmy programistycznej eo Networks S.A., zwiększając zaangażowanie do 6,5% w kapitale zakładowym spółki.

eo Networks S.A. to firma programistyczna (tzw. software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów: bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według firmy doradczej Deloitte jest jedną z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie Europy Środkowej. Prognoza wyników finansowych spółki za rok 2011 przewiduje osiągnięcie przychodów na poziomie ok. 30 mln zł oraz zysku netto w wysokości ok. 3 mln zł. Obecnie spółka kończy przygotowania do wprowadzenia jej akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

– eo Networks S.A. to jedna z najlepiej rokujących spółek portfelowych Runicom S.A. Bardzo atrakcyjna wycena spółki w połączeniu z planami szybkiego debiutu spółki na rynku NewConnect sprawia, że jest to jedna z najbardziej obiecujących inwestycji Runicom S.A. w ostatnim czasie – mówi Małgorzata Usakowska-Bilska, prezes zarządu Runicom S.A.

W dniu 14 listopada br. Runicom S.A. nabył 33.816 akcji na okaziciela eo Networks S.A., stanowiących 1,66% w kapitale zakładowym spółki. Łączna wartość transakcji wyniosła 208.644,72 zł, co przy założeniu spełnienia prognoz finansowych oznacza wskaźnik cena do zysku na poziomie 4.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu