Grupa Recykl dynamicznie rośnie

Grupa Recykl, lider rynku recyklingu opon po trzech kwartałach 2011 r. wypracowała prawie 12,5 mln zł przychodów odnotowując znaczący zysk na poziomie EBITDA i netto. Spółka dzięki uruchomieniu nowego zakładu produkującego m.in. wysokomarżowy granulat gumowy oraz planom przejęcia ATB Truck z Grupy Pekaes liczy na jeszcze lepsze kolejne kwartały.

Notowana na rynku NewConnect Grupa Recykl znacząco poprawia wyniki finansowe. Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży oraz uzyskała bardzo dobry wynik EBITDA w trzecim kwartale 2011 r. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale osiągnęły poziom 4,1 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) 1,7 mln zł, a zysk netto 0,3 mln zł.

W trzecim kwartale Grupa Recykl uruchomiła nowy zakład do przerobu zużytych opon w Śremie, co pozwala jej znacznie zwiększyć moce wytwórcze oraz zmienić strukturę wytwarzanych produktów. Grupa dzięki posiadanej technologii konsekwentnie zwiększa produkcję wysokomarżowego czystego granulatu gumowego, zamiast mniej zyskownego zanieczyszczonego granulatu tzw. chipsa. Produkt ma szerokie zastosowanie w wytwarzaniu sztucznych nawierzchni obiektów sportowych (m.in. w programie Orlik 2012), wykładzin podłogowych, mat oraz dywaników samochodowych, a także w budownictwie drogowym.

Przełom drugiego i trzeciego kwartał w związku z uruchomieniem nowej fabryki i przeniesieniem do niej produkcji ze starego zakładu spowodował miesięczną przerwę w działalności produkcyjnej. Pomimo tego Grupa Recykl może pochwalić się satysfakcjonującymi wynikami finansowymi.

Zarząd Spółki optymistycznie ocenia perspektywy wyników ostatniego kwartału 2011 roku.

– Dobrze rozpoczęliśmy czwarty kwartał. Sprzedaż w październiku i na początku listopada jest na wysokim poziomie i to we wszystkich segmentach produktów. Dotyczy to również czystego granulatu gumowego, którego produkcja jest naszą najbardziej rentowną działalnością – mówi Maciej Jasiewicz, prezes zarządu Grupy Recykl.

Dodatkowo pozycję grupy na rynku powinno wzmocnić planowane przejęcie konkurencyjnego ATB Truck z giełdowej Grupy Pekaes. Pod koniec października Grupa Recykl zawarła przedwstępną umowę zakupu ATB Truck oraz nabycia nieruchomości tej spółki znajdujących się w sąsiedztwie nowego zakładu Grupy Recykl. Zgodnie z zapowiedziami Spółka planuje kolejne akwizycje w celu konsolidacji rynku recyklingu opon.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu