800 000 Polaków nie chce oglądać wpisów promocyjnych na Facebooku

Dla 1/7 z prawie 6 mln użytkowników serwisu w Polsce najważniejszą wadą Facebooka jest nadmierna obecność materiałów reklamowych, promocyjnych wpisów – wynika z badania agencji interaktywnej Think Kong i portalu badawczego StudentsWatch. Badanie jest częścią większego projektu obu firm związanego z analizą postaw polskich użytkowników serwisów społecznościowych.

Odpowiadając na pytanie o wady Facebook, które są najbardziej dokuczliwe, polscy użytkownicy serwisu nie są jednomyślni. Najczęściej (21 proc. wskazań) użytkownicy wymieniają poczucie zagrożenia prywatności. Następne w kolejności (19,5 proc.) są zagrożenia związane z wykorzystaniem oprogramowania zintegrowanego z Facebook – np. niechcianych wpisów publikowanych bez zgody użytkowników przez uruchomione przez nich aplikacje. Trzecia pozycja (14,8 proc.) to niechciane materiały, w tym także mało interesujące wpisy pochodzące od „polubionych” wcześniej stron.

„Chwilowe zainteresowanie wyrażone kliknięciem „Lubię to” często nie oznacza niczego poważnego. Nudna, nieciekawa treść działa jak wciśnięta na siłę ulotka.” – komentuje Norbert Kilen z agencji Think Kong – „Niechęć do mało interesujących wpisów deklarują przede wszystkim kobiety i starsi użytkownicy Facebook”.

„Wspólny projekt jest nowością na polskim rynku badań on-line i będzie stanowić opracowanie na temat czołówki serwisów społecznościowych w opiniach polskich internautów. Projekt jest społecznościowy w każdym calu – zarówno pod względem tematyki jak i respondentów, a także platformy badawczej. Wykorzystanie narzędzia on-line umożliwiło błyskawiczne zebranie dużej liczby kwestionariuszy, ale również pozwoliło na zastosowanie zaawansowanych pytań badawczych” – komentuje Piotr Zimolzak, Główny Analityk StudentsWatch.pl – „Wśród nich należy wymienić rangowanie preferencji (przy ustaleniu najbardziej dotkliwych problemów Facebooka) oraz analizę korespondencji przy budowie mapy percepcyjnej do określenia wizerunku serwisów społecznościowych”.

Badanie, którego część stanowi analiza postrzegania cech Facebooka zrealizowano na przełomie września i października b.r., na losowo dobranej próbie 1120 użytkowników Internetu w wieku powyżej 16 lat, metodą CAWI.  Kwestionariusz wywiadu składał się z 11 pytań badawczych i został opracowany wspólnie przez agencję interaktywną Think Kong i portal badawczy StudentsWatch. Pełny raport prezentujący wszystkie uzyskane w wyniku badania zostanie zaprezentowany w listopadzie b.r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu