Przejdź do treści

PGP SA zbuduje sieć Awizomatów

Polska Grupa Pocztowa SA, alternatywny operator pocztowy świadczący usługi dla klientów biznesowych, zbuduje sieć nowatorskich urządzeń służących do wydawania przesyłek rejestrowanych (awizowanych).

Pierwsze urządzenia pojawią się w 2012 roku na Śląsku dzięki dotacji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Kwota dotacji na wdrożenie technologii awizomatowej w tym regionie wynosi blisko 6 mln zł, natomiast łączna wartość tego projektu to 14,6 mln zł.

Awizomaty to autorski i pierwszy na świecie projekt mający przede wszystkim usprawnić i zautomatyzować świadczenie usług pocztowych. Pierwsze urządzenia pojawią się w województwie śląskim, a kolejne w podlaskim, małopolskim, lubelskim i mazowieckim. Według planu dzięki dotacji zbudowana zostanie sieć 195 awizomatów. Pierwsze maszyny pojawią się na ulicach polskich miast w drugiej połowie 2012 roku. W dalszej perspektywie PGP SA zakłada stworzenie ogólnopolskiej sieci liczącej 1000 maszyn.

Zgodnie z definicją przesyłka rejestrowana jest przyjmowana za potwierdzeniem nadania i doręczana za pokwitowaniem odbioru, tak aby możliwa była weryfikacja tożsamości adresata. W tym celu list jest doręczany osobiście przez listonosza, a w przypadku nieobecności odbiorcy, pozostawiane jest w skrzynce pocztowej papierowe awizo informujące o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym, w określonych godzinach otwarcia placówki. W przypadku nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie, listonosz po raz drugi doręcza awizo odbiorcy, a następnie – jeśli list nadal nie zostanie podjęty przez adresata – wraca do nadawcy.

Awizomaty mają za zadanie usprawnić proces doręczania przesyłek rejestrowanych poprzez umieszczanie ich przez listonoszy we wskazanych urządzeniach. Osoba zainteresowana usługą awizomatową rejestruje się w systemie i wybiera awizomat, do którego kierowana będzie korespondencja w przypadku nieobecności w chwili doręczenia. Gdy przy pierwszej próbie kurier nie zastanie adresata, pozostawia awizo, które oznaczone jest kodem kreskowym, a przesyłkę umieszcza w odpowiedniej przegródce wybranego urządzenia. Odbiorca w dogodnym dla siebie czasie może odebrać list umieszczając uprzednio swój dowód osobisty w czytniku i skanując kod znajdujący się na awizo. Awizomat, po zweryfikowaniu danych, otworzy właściwą skrytkę i wyda przesyłkę.

„Awizomaty to innowacyjna, nieznana dotąd oferta pocztowa. Dzięki urządzeniom znacznie zmniejszą się koszty doręczania przesyłek, a zwiększy się wygoda i dostępność usługi dla odbiorców. Tradycyjna obsługa korespondencji rejestrowanej jest pracochłonna i wymaga znacznego zaangażowania zarówno po stronie operatora pocztowego, jak i odbiorcy, który musi dostosować się do godzin pracy listonosza i urzędów pocztowych. Funkcjonalność awizomatów z pewnością docenią osoby, które prowadzą aktywny tryb życia i często przebywają poza domem. Zasada działania jest podobna do skrytek pocztowych, z tą zaletą, że awizomaty dostępne są non-stop” – mówi Witold Szczurek, członek zarządu Polskiej Grupy Pocztowej SA.

Projekt unijny PGP oprócz wprowadzenia na rynek awizomatów zakłada rozszerzenie usługi o e-awizo, czyli umożliwienie odbioru potwierdzenia drogą elektroniczną. Dzięki tej funkcjonalności listonosz doręczy przesyłki do wskazanego awizomatu, a system sam powiadomi o tym adresata wysyłając wiadomość e-mail. List zaadresowany do zarejestrowanego klienta wychwytywany jest na etapie sortowania, a następnie kierowany do zadeklarowanego awizomatu. Do jednego urządzenia będzie mogło trafić nawet 100 przesyłek.