Przejdź do treści

Warto sprawdzać oferty różnych firm, bo można zaoszczędzić – wynika z badań Link4 i Polskiej Izby Motoryzacji

W ciągu ostatniego roku trzy czwarte polskich kierowców „z rozpędu” przedłużyło OC lub AC swojego auta u dotychczasowego ubezpieczyciela. Ci, którzy zdecydowali się na zmianę, znaleźli lepszą ofertę.

Zdecydowana większość polskich kierowców, którzy szukali nowego towarzystwa, przyznało, że dzięki przeglądowi rynkowych ofert można znaleźć korzystniejszą polisę – przede wszystkim tańszą, a nierzadko także o szerszym zakresie. Warto więc sprawdzać propozycje różnych ubezpieczycieli. Takie wnioski płyną z pierwszej edycji badania „Barometr ubezpieczeniowy Link4”, zorganizowanego przez towarzystwo ubezpieczeń Link4 oraz Polską Izbę Motoryzacji.

W ciągu ostatniego roku zaledwie 14 procent posiadaczy polisy OC lub AC zmieniło ubezpieczyciela. Zaś 73 procent kierowców przyznało, że nie szukało nowego towarzystwa lub że myślało o zmianie, lecz nie podjęło żadnych kroków w tym kierunku.

W jaki sposób respondenci tłumaczyli swoje decyzje? Wśród tych, którzy dokonali zmiany, przytłaczająca większość (85 procent) przyznała, że powodem było znalezienie tańszej oferty z tym samym zakresem ubezpieczenia. Z kolei jako najczęstszy powód, dla którego kierowcy decydowali o pozostaniu w dotychczasowym towarzystwie, wskazywano „przyzwyczajenie do swojego ubezpieczyciela” – taką opinię wyraziło 58 procent tych respondentów badania, którzy w chwili wygasania ostatniej polisy nie zmienili towarzystwa.

Ponad połowę (52 procent) kierowców, którzy zdecydowali się na zmianę towarzystwa, stanowili mieszkańcy wsi, zaś zaledwie co piąty zamieszkiwał miasto powyżej 200 tysięcy mieszkańców. – Relatywnie niższa skłonność do zmiany ubezpieczenia wśród kierowców w aglomeracjach spowodowana jest szybszym tempem życia, co w chwili wygasania polisy przekłada się na podejmowanie najprostszej decyzji – tej o zakupie polisy w dotychczasowym towarzystwie – ocenia Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji.

Czy warto co jakiś czas dokonywać przeglądu ofert ubezpieczeń komunikacyjnych? Doświadczenia respondentów „Barometru Link4” pokazują, że zdecydowanie tak. Większość badanych, którzy znaleźli lub szukali nowego ubezpieczyciela, przyznało, że czas poświęcony na poszukiwania korzystniejszej oferty nie poszedł na marne. 79 procent wymienianych powodów dotyczyło tańszej oferty, w 31 procentach przypadków badani podawali, że można znaleźć ofertę w podobnej cenie, lecz z szerszym zakresem ubezpieczenia, a w 15 procentach – że można się w ten sposób upewnić, że polisa posiadana w danej chwili jest najkorzystniejsza.

Jak wygląda skłonność Polaków do poszukiwania korzystniejszych ofert ubezpieczenia na tle innych krajów? Na przykład w Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda zgoła inaczej. Podczas gdy nad Wisłą około 20 procent kierowców deklaruje, że dokonuje przeglądu ofert, to na Wyspach Brytyjskich odsetek ten wynosi ponad 50 procent (badania międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej RSA). – Wynika to przede wszystkim z o wiele większej niż w Polsce świadomości korzyści wynikających z posiadania ubezpieczenia oraz skłonności do kupowania polis przez telefon czy Internet, gdzie sprawdzanie cen i warunków polisy jest łatwe – uważa Marcin Niewiadomski, członek zarządu Link4, towarzystwa będącego częścią grupy RSA.

Pierwsza edycja badania „Barometr Link4” zrealizowana została metodą face-to-face, w połowie października 2011 roku, przez instytut badawczy IPSOS, na reprezentatywnej próbie 1010 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.