Wyrok NSA w sprawie portu lotniczego w Modlinie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 października 2011 r. oddalił skargi kasacyjne organizacji ekologicznych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2011r. Decyzja środowiskowa oprotestowana przez organizacje ekologiczne, już dwukrotnie była badana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrok NSA jest prawomocny.

Kancelaria prawna Elżanowski Cherka & Wspólnicy świadczyła obsługę prawną w procesie przygotowania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczącej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, wydanej przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego dnia 12 marca 2009 roku.

„Wyrok NSA utrzymał w mocy powyższą decyzję, co świadczy o prawidłowej i skutecznej obsłudze prawnej przygotowania decyzji środowiskowej wymaganej przy tej inwestycji” – powiedział mec. Filip Elżanowski z kancelarii Elżanowski, Cherka & Wspólnicy.

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą „Modernizacja lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych” rozpoczęła się kilka lat temu. Po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej inwestor złożył u Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego ostateczną wersję raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który stał się następnie podstawą do wydania decyzji środowiskowej przez Burmistrza.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu