Headz Marketing Partner planuje prywatną ofertę akcji

Headz Marketing Partner, spółka będąca właścicielem ogólnopolskiej sieci nośników outdoor, rozpoczyna cykl spotkań z inwestorami. Władze spółki planują przeprowadzenie prywatnej oferty akcji i czynny udział w konsolidacji rynku ekskluzywnych nośników backlight w Polsce. W następnym etapie – w 2012 roku – strategia firmy zakłada wprowadzenie walorów spółki do obrotu publicznego. Wartość emisji szacowana jest na 20 mln PLN. Środki z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój i czynny udział w procesie konsolidacji rynku tablic backlight.

Spółka jest właścicielem ogólnopolskiej sieci 75 nośników reklamy zewnętrznej (tablice Backlight 8x4m) usytuowanych na głównych szlakach komunikacyjnych największych aglomeracji, w centrach miast, w pobliży galerii handlowych, przy portach lotniczych, na trasach do oraz z najbogatszych miejscowości przy największych polskich miastach. Ekspozycja na nośnikach typu Backlight umożliwia zastosowanie specjalnych i unikalnych rozwiązań kreatywnych z wykorzystaniem  technologii podwójnego druku, który daje efekt „day&night”. Pozwala to na bardziej wyrafinowana kreację i bogatszą ekspozycję w ramach jednej kampanii – dwa motywy plakatu – jeden w wersji dziennej i drugi w wersji nocnej.

Headz Marketing Partner należy do ścisłej czołówki w segmencie rynku OOH backlight 8×4, reprezentując 14% udział (75 tablic). Strategia firmy zakłada inwestycje w 2011/2012 roku i zwiększenie udziału do 16-17% i drugą pozycję po AMS, należącej do grupy Agora SA.

Dotychczasowy rozwój Headz Marketing Partner bazował na organicznym wzroście i inwestycjach własnych. Całkowita wartość inwestycji w okresie 2008 – 2011 wyniosła 11,2 mln PLN i pozwoliła na budowę sieci 75 nośników na terenie kraju. W 2012 roku Headz zaplanował inwestycje rzędu 2 mln PLN i zwiększenie portfela nośników do 90.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż spółka jest jednym z liderów rynku pod względem obłożenia nośników (90% sprzedanej powierzchni, w porównaniu do średniej rynkowej 60%). Jest to z jednej strony wynik ograniczonego dostępu do sieci wysokiej jakości nośników backlight (zaledwie 550 sztuk w kraju), jak i coraz większego nacisku klientów na lepszą jakość nośników i związane z tym wyższe opłaty.

Istotnym czynnikiem pozostaje marża netto na wyniku finansowym. Headz Marketing Partner konsekwentnie realizuje wyższe marże na sieci nośników  (8% wyższe niż w branży) od konkurencji. Czynniki te miały wpływ na stabilny (ok.20%) wzrost przychodów i wyniku netto spółki w okresie 2009-2011.

Polityka inwestycji w rozwój sieci miała istotny wpływ na poziom kapitałów własnych w okresie 2010-2011. Całkowity poziom inwestycji w latach 2008-2012 ma wynieść 13,5 mln PLN. Dotychczas większość środków przeznaczonych na inwestycje pochodziła z kapitałów własnych. Inwestycje w latach 2011-2012 o wartości ponad 2 mln PLN mają pochodzić z zysku wypracowanego w 2011 roku. Stąd wynik netto spółki Headz Marketing Partner w 2011 roku może wynieść 0,22 mln PLN, będąc konsekwencją polityki inwestycyjnej.

Strategia spółki zakłada zakończenie inwestycji w ogólnopolską sieć nośników backlight do końca 2012 roku i udział w procesie konsolidacji tego segmentu rynku poprzez współpracę lub łączenie sieci w ramach oferty z podmiotami o podobnym rozmiarze na rynku.

Spółka zamierza przeprowadzić ofertę prywatną dla inwestorów instytucjonalnych (IPO) na przełomie 2011/2012 roku i pozyskać środki na realizację planów konsolidacyjnych w 2012/2013 roku.

Proces emisji lub sprzedaży akcji ma przynieść spółce ponad 20 mln zł, które mają zastać wykorzystane na dalszy rozwój i akwizycje w segmencie outdoor. Zarząd spółki prowadzi obecnie analizę możliwości inwestycyjnych w sieci ekskluzywnych nośników na rynkach zagranicznych (kurorty górskie w Austrii, Niemczech, Francji).

Reklama zewnętrzna będzie obok reklamy internetowej i TV jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku reklamowego w Polsce. Odbicie trendu spadkowego z lat 2008-2010 można zaobserwować szczególnie w obszarze inwestycji w specjalistyczne nośniki reklamy zewnętrznej. Kolejne lata (2012-2013) będą charakteryzować się tendencją wzrostową.

Coraz większe znaczenie w tym segmencie zdobywają firmy dysponujące nośnikami pozwalającymi na precyzyjne kierowanie przekazu reklamowego. Jedną ze spółek, która udanie realizuje taką strategię, jest Headz Marketing Partner.

Rynek reklamy powoli wraca do trendu wzrostowego po okresie kryzysu gospodarczego i stabilizacji w latach 2008-2010. W 2011 roku niewątpliwie siłą napędową rynku stał się Internet i telewizja. Segment reklamy zewnętrznej opiera się trendowi spadkowemu głownie za sprawą inwestycji w nośniki wyspecjalizowane. Analitycy przewidują, że w 2012 roku znaczący wpływ na rosnące inwestycje w to medium będzie miało Euro 2012, związane z dużą aktywnością reklamodawców chcących stać się beneficjentem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Przewidywany wzrost wartości polskiego rynku reklamy w 2012 roku to 5,6%. Segment reklamy zewnętrznej (outdoor) charakteryzuje się obok stabilnego wzrostu dość dużą koncentracją. Pierwsze pięć firm o największym udziale w rynku kontroluje aż 80 proc. całej sprzedaży w segmencie reklamy zewnętrznej (outdoor) w Polsce.

Jednocześnie na tym rynku działa wiele firm, które dysponują mniejszą liczbą nośników, ale zagospodarowują nisze i segmenty, skupiając się na najlepszych i starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach w centrach miast, w pobliżu galerii handlowych i przy drogach o największym natężeniu ruchu drogowego.

Przykładem takiej spółki jest Headz Marketing Partner, która poprzez inwestycje o wartości ponad 4 mln PLN skokowo zwiększyła ogólnopolską sieć tablic backlight 8×4 „dedicated outdoor’’ z 49 w 2010 do 75 w 2011, planując docelowo powiększyć sieć do 90 nośników do końca 2012 roku. Dodatkowym atutem sieci Headz jest usytuowanie nośników w największych miejscowościach oraz na stokach narciarskich, w największych kurortach letnich w kraju przy przejściach granicznych.

Stabilizacja na rynku reklamowym w 2010 roku skłoniła wiele firm do powrotu do inwestycji na rynku nośników zewnętrznych. Wraz ze wzrostem liczby nośników (jest ich już ponad 90 tys.), zwiększa się również wartość tego rynku. Ostrożne szacunki mówią, że łączna sprzedaż reklamy zewnętrznej bez reklamy tranzytowej (w środkach komunikacji miejskiej) przekroczy w 2011 roku wartość 120 mln zł (wzrost o 6 % w stosunku do 2010, dane IGRZ IV 2011). W świetle dostępnych danych (Raport ZenithOptimedia 2011 ) należy się spodziewać stabilnego wzrostu tego segmentu rynku na poziomie  kilku punktów procentowych w 2012 roku, co stwarza optymistyczne perspektywy dla rozwoju spółki. Istotnym elementem jest fakt, iż Headz Marketing Partner realizuje przychody w bardzo popularnym i efektywnym dla Klienta obszarze rynku outdoor, który charakteryzuje się dotarciem do „bardziej precyzyjnie zdefiniowanego klienta’’, co skutkuje wyższym wskaźnikiem marży netto.

Rynek reklamy zewnętrznej ( Out of Home – OOH ) walczy nie tylko o klientów, ale przede wszystkim o utrzymanie coraz większej jakości nośników reklamy. Nie jest to zadanie łatwe. Warto zauważyć, że liczba nośników rokrocznie spada. Należy więc przypuszczać, że duża część wzrostu sprzedaży jest wynikiem poprawy rentowności i dużo lepszego wykorzystania już posiadanej powierzchni. Firmy stale inwestują w poprawę swoich usług wprowadzając nowe nośniki, które sukcesywnie wypierają standardowe dotychczas tablice reklamowe o powierzchni 12 m2. Firma AMS ma bardzo silną pozycję w nośnikach Citi Light (np. na wiatach przystanków autobusowych), zaś firma Strőer out of home wprowadziła do Polski nośniki typu Backlight Scroll o powierzchni 9 m2. Z kolei spółka News Outdoor Poland postawiła na nośniki typu Frontlight o wymiarach 12x3m gdzie zdobyła dominującą pozycję na rynku. Osłabienie rynku reklamy outdoor w latach 2008-2010 roku skłoniło jednak reklamodawców do poszukiwania niestandardowych nośników – takich jak oferowane przez Headz tablice 8×4 backlight oraz pojawiających się w miejscach, do których przybywa Klient kampanii np. nośniki na stokach narciarskich, w górach, nad morzem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu