PSW Capital S.A porządkuje grupę kapitałową

PSW Capital S.A. w dniu 27 października b.r. dokonała przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującego się handlem materiałami opałowymi, do spółki Węglopex Sp. z o.o.

Aport obejmuje między innymi własność towarów stanowiących zapas węgla, należności z tytułu sprzedaży, środki pieniężne, wiedza z dziedziny handlowej i organizacyjnej oraz znak towarowy. Dzięki transakcji, której wartość przekroczyła 21 mln zł, PSW Capital stała się 100% udziałowcem Węglopex, a wartość księgowa spółki wzrosła o prawie 20 mln zł.

„Jest to kolejny duży krok w realizacji ogłoszonej na początku roku strategii rozwoju spółki. Rozbudowujemy grupę kapitałową, której podstawą działalności jest sprzedaż materiałów opałowych oraz inwestycje w branżę ciepłowniczą” – mówi Włodzimierz Krawczyk, Prezes Zarządu PSW Capital. „Wartość transakcji odzwierciedla nasz potencjał i pozycję na rynku” – dodaje Prezes.

PSW Capital S.A jest spółką z sektora energetycznego, z ustabilizowaną pozycją na rynku hurtowej sprzedaży materiałów opałowych. Notowana na alternatywnym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych, należy do segmentu NewConnect Lead. Realizowana strategia rozwoju spółek z portfela Grupy Kapitałowej PSW Capital S.A. pozwoli uzyskiwać im przychody z dwóch źródeł: sprzedaży materiałów opałowych przez Węglopex do ciepłowni i sprzedaży ciepła klientom detalicznym. Strategia Emitenta, poprowadzona dwutorowo, zmierza do zwiększenia przychodów i zysków.

„Transakcja jest ważna nie tylko z powodu uporządkowania grupy kapitałowej. Pozwoli także spółce osiągnąć oszczędności” – mówi Piotr Krawczyk, Dyrektor Zarządzający PSW Capital S.A. „Dzięki tej transakcji nasi akcjonariusze otrzymają wyższe dywidendy w kolejnych latach” dodaje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu