Crowdsourcing, czyli biznesowy potencjał społeczności

Komunikacja pomiędzy firmą a jej otoczeniem może odbywać się na różnorakie sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie do tego celu portali społecznościowych i grup dyskusyjnych. Stosunkowo młodą praktyką jest natomiast angażowanie społeczności konsumentów w działania, dzięki którym mają oni możliwość wpływania na powstanie lub dalsze losy produktów i usług. Coraz częściej to właśnie oni sprowadzają je na właściwy tor.

Crowdsourcing to neologizm, użyty po raz pierwszy przez Jeffa Howe’a w 2006 roku na łamach magazynu „Wired”. W szerokim tego słowa znaczeniu jest wykorzystaniem aktywności społeczności użytkowników, która ma prowadzić do wyłowienia jak najlepszych pomysłów związanych z ich wspólnym celem. Obowiązki, które były wcześniej przypisywane pracownikom firmy zostały przelane na społeczność konsumentów. Można powiedzieć więc, że jest to nic innego jak sięganie po pomysły i sugestie „tłumu”, czyli zwykłych ludzi.

Konsumenci wiedzą najlepiej jaki produkt, czy usługa zaspokoi ich najbardziej skryte potrzeby. Dzięki temu, że wyrażą oni publicznie swoją opinię o konkretnym produkcie, czy usłudze przynoszą firmie wiele korzyści. Przede wszystkim w postaci źródła wiedzy o jej klientach, przez co będzie ona mogła ulepszać swoje produkty czy nawet tworzyć nowe, takie które trafią w gusta.

Dzięki temu, że firma daje możliwość ingerowania „zwykłych ludzi” w swoje produkty kreuje się na otwartą na pomysły osób z zewnątrz. Pokazuje, że liczy się ze zdaniem klientów i o nich dba.

Cały crowdsourcingowy proces zaczyna się od zdefiniowania problemu przez firmę. Następnie zgłasza się ona do społeczności, która ma ów problem pomóc rozwiązać. Internauci podsuwają własne rozwiązania, po czym wspólnie z innymi je weryfikują i wybierają te najbardziej przydatne. Należy pamiętać, że społeczność, aby się zaangażować, potrzebuje bodźców w postaci wymiernej korzyści dla siebie, wynikającej z udziału w całym przedsięwzięciu. Dlatego kolejny krok należy do firmy, która powinna nagrodzić twórcę/twórców najlepszego pomysłu. Na koniec pozostaje już tylko wdrożenie projektu w życie oraz czerpanie zysków z kreatywności i podpowiedzi internautów.

Firma, by zyskać korzyści płynące z crowdsourcingu – między innymi wzrost zaufania konsumentów do marki i ich lojalność wobec niej – musi działać w stosunku do społeczności uczciwie. Traktowanie klientów z należytym szacunkiem może przynieść firmie bezcenną wartość, w postaci ambasadorów marki. Nie należy także zapominać o kontynuowaniu stałej, angażującej komunikacji ze społecznością. Musi ona bowiem czuć, że liczy się ona dla firmy nie mniej niżeli jej zysk.

Pomimo, iż pojęcie crowdsourcingu jest stosunkowo nowe, coraz częściej mamy okazję obserwować jego przejawy na naszym rodzimym rynku. Więcej na temat „mądrości tłumu”, wymiernych korzyści biznesowych oraz przykładów rynkowych wykorzystania crowdsourcingu, przeczytasz w artykule Crowdsourcing – mądrość tłumu w biznesie na Blogu Artweb-Media.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu