100 milionów na inwestycje w młode firmy deklarują inwestorzy w ramach programu Secus Wsparcie Biznesu

Ponad 100 milionów złotych na inwestycje w młode, innowacyjne przedsięwzięcia zapowiada grupa ponad 120 inwestorów skupionych wokół projektu Secus Wsparcie Biznesu. Do programu, który rusza właśnie z cyklem Road Show (bezpośrednie spotkania przedsiębiorców i inwestorów), zgłoszonych zostało 200 projektów z branż m.in. takich jak IT, ICT czy energia odnawialna. Oprócz wsparcia finansowego, Aniołowie Biznesu deklarują osobiste zaangażowanie, podzielanie doświadczeniem oraz siecią kontaktów biznesowych. Takie działania pokazują, że można skutecznie wypromować pomysł inwestowania środków finansowych w rozwój małej polskiej przedsiębiorczości.

Secus Wsparcie Biznesu jest, obok Lewiatan Business Angels, jedną z największych w Polsce sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i inwestorami, którzy są gotowi zainwestować własny kapitał w projekty rozwijającego się biznesu.

Projekt Secus Wsparcie Biznesu ma na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu, wspieranie młodych i innowacyjnych firm w zakresie pozyskania kapitału i know-how na dalszy rozwój.

„Promocja inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz kojarzenie przedsiębiorców z inwestorami to nasze zadanie przewodnie” – podkreśla Robert Bieleń, zarządzający Secus Wsparcie Biznesu.

Polski rynek Aniołów Biznesu rozwija się w bardzo szybkim tempie. Preferencje sektorowe Aniołów Biznesu to przede wszystkim ICT, tzw. sektory kreatywne (media, reklama) i biotechnologia. Te trzy sektory w roku 2009 przyciągnęły 54% kapitału zainwestowanego poprzez sieci i stanowiły 56% liczby wszystkich sfinansowanych projektów. Obserwowany wzrost liczby transakcji był możliwy dzięki powstawaniu nowych sieci Aniołów Biznesu i przyciągnięciu do nich kolejnych inwestorów. Dynamiczny rozwój sieci Aniołów Biznesu w Polsce jest zgodny z trendem europejskim. W ciągu ostatniej dekady liczba sieci w Europie wzrosła ze 132 do 396. Dysponują one zasobem 75 tys. inwestorów. Szacuje się, że w USA, które ustępuje Europie pod względem sieci, działa łącznie 260 tys. Aniołów (wobec 75 tys. w Europie). Ich inwestycje w roku 2009 wyniosły 17,7 mld euro (w Europie 3-5 mld euro). Te ostatnie wartości pokazują też, że rynek Business Angels jest znacznie sprawniejszy w finansowaniu bardzo wczesnych faz rozwoju niż rynek formalny czyli fundusze venture. W roku 2009 w Europie w fazę seed fundusze zainwestowały ok. 4 mld euro w 615 firm, a w USA 1,7 mld euro w 312 firm.

Tradycyjnie najwięcej (nominalnie) środków na finansowanie start-upów przeznaczają Wielka Brytania (395 mln euro), Niemcy (388 mln euro) i Francja (338 mln euro). Największy udział w finansowaniu start-upów w całości inwestycji private equity przypadał jednak na Irlandię (42%) i Szwajcarię (26%).

Inicjatywa Secus Wsparcie Biznesu, to program realizowany od 1,5 roku. Dotychczas przeprowadzono cykl szkoleń, spotkań, konferencji, akcji informacyjnych skierowanych do firm z sektora MSP. Do tej pory do Łowców Biznesu zgłosiło się już ponad 200 start’ ups oraz małych i średnich firm szukających wsparcia merytorycznego i finansowego. Teraz przyszedł czas na przedstawienie inwestorom najlepszych przedsiębiorców z sieci.

„W efekcie naszych działań otrzymaliśmy deklaracje od 120 inwestorów indywidualnych a także funduszy venture capital i rozwiniętych przedsiębiorstw  gotowych zainwestować ponad 100 milionów złotych w ciekawe i perspektywiczne projekty biznesowe. Dzięki Secus Wsparcie Biznesu powstał  mechanizm, który zdecydowanie ułatwił kontakt przedsiębiorcom poszukującym kapitału na dalszy rozwój z inwestorami szukającymi innowacyjnych i obiecujących polskich małych firm” – dodaje Prezes Secus Wsparcie Biznesu Grzegorz Pędras.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu