Przejdź do treści

Nowy produkt inwestycyjny BNP Paribas L Fix Everest 2

Do 30 listopada potrwa w BNP Paribas Banku subskrypcja nowego produktu inwestycyjnego BNP Paribas L Fix Everest 2 opartego o indeks Euro Stoxx50. To kolejny produkt o prostym mechanizmie wypłaty zysku zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

BNP Paribas L Fix Everest 2 to kolejna edycja produktu inwestycyjnego przygotowanego przez BNP Paribas Investment Partners. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 tys. zł. Produkt oparty jest o indeks Euro Stoxx50, który uwzględnia notowania akcji 50 największych spółek ze strefy euro. Indeks obserwowany jest przez cały czas trwania produktu. W pierwszej kolejności obliczana jest wartość początkowa indeksu na podstawie średniej arytmetycznej z kursu zamknięcia w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2011. Następnie, co roku weryfikuje się, czy wartość indeksu jest równa lub wyższa od wartości początkowej. Jeśli w którejkolwiek z czterech dat obserwacji indeks będzie miał wartość wyższą lub równą wartości początkowej, inwestycja zakończy się, a inwestorowi zostanie wypłacona dywidenda. Wysokość dywidendy uzależniona jest od momentu, w którym dokonana była weryfikacja i może ona wynieść od 11 proc. do 44 proc. Dodatkowo inwestorzy po pół roku trwania produktu otrzymają gwarantowaną 0,5 proc. dywidendę.

BNP Paribas L Fix Everest 2 to już drugi w ofercie BNP Paribas Banku produkt inwestycyjny wykorzystujący mechanizm wypłaty zysku „autocall”.

– Mamy nadzieję powtórzyć sukces poprzedniej edycji produktu opartego o autocall, czyli Everest 1. Obydwa produkty cechuje prostota mechanizmu wypłaty zysku a także wysokie prawdopodobieństwo sukcesu już w pierwszej obserwacji. Nie bez przyczyny produkt uruchamiamy w czasie, gdy na rynkach panuje duża nerwowość. Jak pokazała historia, poprzednia edycja okazała się bardzo trafiona pomimo jeszcze gorszych nastrojów w roku 2008 – wyjaśnia Łukasz Hawryluk, dyrektor sprzedaży w BNP Paribas Investment Partners.

Ponieważ zyski subfunduszu BNP Paribas L Fix Everest 2 wypłacane są w formie dywidendy z luksemburskiego funduszu inwestycyjnego SICAV, są one zwolnione z opodatkowania od zysków kapitałowych. Dodatkowo, produkt został wyposażony w mechanizm częściowej ochrony kapitału. Uruchamia się on, jeśli produkt przez 4 lata nie zakończy się z sukcesem, czyli w żadnej z dat obserwacji wartość indeksu Euro Stoxx 50 nie znajdzie się co najmniej na poziomie wartości początkowej. Jeżeli wartość indeksu Euro Stoxx 50 nie spadnie o co najmniej 30 proc. wartości początkowej, inwestor otrzyma 100 proc. zainwestowanego kapitału.

– Europejskie akcje w krótkim okresie będą pod wpływem wyższej zmienności ze względu na wciąż nierozwiązany kryzys w strefie euro. Jednak według naszej opinii, bieżące wyceny akcji stanowią dobry moment wejścia do inwestycji w długim terminie. Pierwszym z powodów jest udział europejskich spółek we wzroście światowej gospodarki pomimo chwilowych trudności. Drugim z powodów jest niska wycena akcji, która może stanowić okazję inwestycyjną w horyzoncie 3-4 lat. Obecny poziom wycen jest statystycznie dobrym momentem na osiągniecie wysokich stóp zwrotu w przyszłości. Po trzecie, według naszych szacunków obecnie europejskie spółki są mocno przecenione o ok. 20-30 proc. od momentu kryzysu związanego z zadłużeniem krajów peryferyjnych UE. Sądzimy, że przeceny pozostaną przez jakiś czas na obecnym poziomie, jednak zaczną szybko zanikać, gdy kraje strefy euro zmniejszą swoje zadłużenie – mówi Vincent Treulet, Doradca Inwestycyjny w BNP Paribas Investment Partners.