ADP opublikowało najnowszą edycję raportu HR „Europe at Work”

Światowy lider w outsourcingu kadrowo-płacowym, firma ADP, opublikowała tegoroczną edycję raportu „Europe at Work”. Publikacja zawiera przegląd i porównanie najważniejszych zagadnień ekonomicznych i społecznych dotyczących krajów europejskich w czytelnym układzie tabel i wykresów. Najważniejsze kwestie zawarte w raporcie to m.in.: problem bezrobocia, struktura zatrudnienia w europejskich firmach oraz wskaźniki ekonomiczne związane z inwestycjami zagranicznymi. Badania przeprowadzono w 30 krajach europejskich.

Porównania międzynarodowe są współcześnie podstawowym narzędziem analitycznym. Raport „Europe at Work” stanowi więc nieocenione źródło informacji, zarówno dla pracowników HR międzynarodowych korporacji, jak i mniejszych firm działających na lokalnych rynkach. Umożliwia on menadżerom porównanie swojego otoczenia i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych do innych krajów, pod kątem prawa, struktury zatrudnienia, wykształcenia pracowników, czasu i kosztów pracy oraz wydajności.

W tej edycji w badaniu po raz pierwszy wzięły udział Węgry. Tegoroczny raport ujawnił także kilka zaskakujących faktów, np.:

  • Na Litwie wskaźnik zatrudnienia kobiet jest wyższy niż mężczyzn;
  • W Holandii 75% aktywnych zawodowo kobiet pracuje na niepełnym etacie;
  • Włochy są krajem z największą liczbą przedsiębiorstw;
  • Średni koszt pracy w Bułgarii wynosi 2,42 euro/godzinę;
  • W Danii koszt pracy wynosi 34,82 euro za godzinę;
  • Europejczycy średnio przepracowują 40,5 h tygodniowo;
  • Pracownicy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji stanowią 45% zatrudnienia w Europie.

Raport pokazuje także wyraźnie problemy, przed jakimi stają współczesne rynki pracy. Są to z jednej strony zmiany demograficzne (starzejące się społeczeństwa oraz malejący przyrost naturalny), z drugiej – rosnące bezrobocie. Od 2008 roku w Europie stale obserwuje się spadek zatrudnienia. Obecnie w obszarze UE 58% populacji powyżej 15 roku życia jest aktywna zawodowo (jako aktywnych zawodowo rozumie się wszystkie osoby pracujące oraz zarejestrowanych bezrobotnych). Średni poziom zatrudnienia w obszarze Unii Europejskiej wynosi 64,6%. To o 3% mniej niż w Stanach Zjednoczonych (67,6%) i aż 5% mniej niż w Japonii (70%). W Polsce średni poziom zatrudnienia nie przekracza 60%. W porównaniu do roku 2008, w 2009 w obszarze UE średni poziom zatrudnienia spadł o 1,3%. Z raportu wynika, że najwyższy poziom aktywności zawodowej w Europie jest w Austrii, Niemczech i Holandii, najniższy zaś w państwach śródziemnomorskich. Co ciekawe, aż 45% wszystkich pracowników w obszarze UE mieszka w trzech krajach: Niemczech, Holandii i Danii.

Spośród wszystkich pracowników Unii, 83% jest zatrudnionych w firmach, a jedynie 17 % to osoby samozatrudniające się lub pracujące w rodzinnych firmach. W Polsce odsetek zatrudnionych przez zewnętrzne podmioty szacuje się na od 70 do 80%.

Autorzy badania przyjrzeli się także strukturze zatrudnienia według płci. Okazało się, że najmniejsze różnice w procentowym zatrudnieniu kobiet i mężczyzn występują w krajach skandynawskich, największe zaś – w krajach śródziemnomorskich. Być może ma to związek z utrwalonym kulturowo postrzeganiem tradycyjnych ról damskich i męskich.

Analizując strukturę zatrudnienia, warto zwrócić także uwagę na sektory zatrudnienia. Okazuje się, że 2/3 wszystkich zatrudnionych w UE pracuje w usługach, 14-34% (w zależności od kraju) w sektorze publicznym. W Europie zaledwie 5% wszystkich pracowników zatrudnionych jest w rolnictwie. Jedynie w trzech krajach (Rumunii, Polsce i Grecji) procent zatrudnienia w rolnictwie przekracza 10%. Z czego w Polsce szacuje się je na ok. 13%. Zaś najwyższy odsetek jest w Rumunii – tam zatrudnienie w rolnictwie przekracza nawet 20%.

Przeciętna firma w Unii nie jest duża. Średnio zatrudnia ona od 6 do 7 pracowników. 90% firm nie zatrudnia więcej niż 10 pracowników. Średnia firma w Polsce jest jeszcze mniejsza. Przeciętnie zatrudnia ona ok. 5 osób. Okazuje się, że w całej Unii jedynie 40 tysięcy firm zatrudnia powyżej 250 osób. Szacuje się jednak, że pracownicy tych największych firm stanowią aż 33% wszystkich zatrudnionych.

Badanie pokazuje, że europejscy pracownicy przepracowują średnio ok. 40,5 h tygodniowo. Najkrócej pracują zatrudnieni w państwach starej Unii. Polska plasuje się w pierwszej dziesiątce krajów europejskich z największą tygodniową liczbą przepracowanych godzin, jednak średni tygodniowy czas pracy nie przekracza u nas 42 godzin. Badanie pokazuje, że kraje Unii stosują się do przyjętej w 1993 roku dyrektywy ograniczającej maksymalny tygodniowy czas pracy do 48 h. Wiele krajów zdecydowało się dodatkowo na formalne ograniczenie tego czasu do 40 h, są to: Austria, Bułgaria, Finlandia, Łotwa, Portugalia, Hiszpania i Szwecja. Belgia oraz Francja poszły najdalej, ograniczając czas pracy odpowiednio do 38 i 35 godzin.

Dokładne przyjrzenie się raportowi wskazuje, że lepsze warunki pracy panują w starych krajach Unii. Krótszy czas pracy i jednocześnie lepsze warunku zatrudnienia idą w parze z wysokim rozwojem technologicznym. – komentuje Dariusz Terlecki, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w ADP Polska.

Przy powstawaniu raportu firma ADP, dostawca usług outsourcingowych dla firm w 67 krajach świata, korzystała z własnego doświadczenia i zgromadzonej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz danych udostępnionych przez liczne instytucje, między innymi Eurostat oraz OECD.

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy oddać w ręce czytelników nasz raport. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje okażą się szczególnie przydatne dla wszystkich tych, których zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem, budowanie długofalowych strategii również w obszarze kapitału ludzkiego. – dodaje Dariusz Terlecki.

Atlas po raz pierwszy został opublikowany w 2006 roku. Od tej pory systematycznie jest aktualizowany i dostępny na stronie: http://www.adp.pl/zawartosc/atlas–europa-w-pracy-2011

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu