Sygnity dla Kancelarii Sejmu

Sygnity zawarło umowę z Kancelarią Sejmu na świadczenie serwisu pogwarancyjnego Systemu Obsługi Głosowań w Sali Posiedzeń Sejmu (SOG). Umowa została zawarta na okres czterech lat. Jej wartość to 2 mln złotych.

Podpisana umowa obejmuje świadczenie usług serwisowych oprogramowania systemu oraz serwis podsystemu czytników kart do głosowania, w tym 521 czytników, 16 hubów i czytnika personalizacyjnego. W ramach kontraktu Sygnity wykona m. in. przegląd Systemu Obsługi Głosowań przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Sejmu VII kadencji. Spółka zapewni także bieżące działania serwisowe w oparciu o przyjmowane zgłoszenia oraz okresowe przeglądy i konserwację profilaktyczną sprzętu i urządzeń.

System Obsługi Głosowań to aplikacja stworzona przez  Sygnity na potrzeby Sejmu RP i użytkowana w Sali Posiedzeń Sejmu od 2001 roku. Główna aplikacja zarządza procesem głosowań wyświetlając ich wyniki na zainstalowanych na Sali monitorach i archiwizując je w odpowiednich protokołach dla każdego głosowania. Posłowie głosują za pomocą nowoczesnej karty elektronicznej, którą otrzymuje każdy poseł i która  jednocześnie pełni funkcję legitymacji poselskiej. Identyfikator pozwala nie tylko na oddanie głosu w jednym z ponad 500 terminali do obsługi głosowania, ale także zapisuje historię głosowań właściciela  legitymacji, pozwalając na śledzenie aktywności posłów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu