Pakiet MAAT w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy

Firma COMP SOFT poszerzy wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego MAAT w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Urząd będzie korzystać z modułów MAAT_Majątek_Trwały oraz MAAT_Gospodarka_Magazynowa, który będzie rozbudowany o wymagania związane z obsługą sortów mundurowych.

„Z urzędem Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy współpracujemy już od kilku lat. Urząd korzysta z naszej aplikacji wspomagającej zarządzanie zasobami ludzkimi – systemu MAAT_Pracownicy. Nowy kontrakt potwierdza, że nasze aplikacje spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, którzy doceniają funkcjonalność pakietu MAAT, a także jego elastyczność oraz możliwość dopasowania do specyficznych wymagań i obsługi niestandardowych procedur” – mówi Stanisław Wanatowicz, prezes firmy COMP Soft.

Celem nowego wdrożenia jest optymalizacja kolejnych obszarów funkcjonujących w Urzędzie Straży Miejskiej. Uruchomienie modułu MAAT_Majątek_Trwały umożliwi rejestrację i kontrolę wszystkich możliwych zdarzeń gospodarczych związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, składników wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie. Aplikacja zapewni pełną ewidencję składników majątku wraz z dokumentami związanymi z ich obrotem, a także dostarczy aktualnych danych pozwalających na ich wycenę. Dzięki zastosowanym w module narzędziom możliwe będzie automatyczne obliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych z zastosowaniem wszelkich reguł księgowych dotyczących zmian wartości środka trwałego.

Wdrożenie MAAT_Gospodarka_Magazynowa umożliwi zintegrowanie obiegu dokumentów magazynowych w całym Urzędzie. Aplikacja ułatwi prowadzenie kartoteki indeksów materiałowych, dokumentów obrotu, ewidencji kontrahentów i innych kartotek pomocniczych. Specjalnie na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy moduł MAAT_Gospodarka_Magazynowa zostanie wzbogacony o obsługę sortów mundurowych.

Nowa funkcjonalność pozwoli m.in. na rejestrowanie, analizę oraz kontrolę sortów mundurowych oraz zmiany ich przydziałów, z podziałem na taryfikatory, które będą uwzględniały okres ich wynoszenia obowiązujący w Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Aplikacja będzie połączona z kartoteką pracowników dostępną w module MAAT_Pracownicy, w której zdefiniowane zostaną dodatkowe informacje dotyczące pracowników (np. wymiary typu wzrost, rozmiar obuwia). Dzięki specjalnie przygotowanym raportom możliwa będzie analiza zapotrzebowania na określone sorty dla konkretnej komórki organizacyjnej, dla wszystkich pracowników lub dla konkretnego pracownika w określonym sezonie mundurowym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu