Przejdź do treści

IAB opracowało nowe standardy reklamy display

Działająca w ramach Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Grupa Robocza Brand Advertising Online uaktualniła istniejący już Standard i zalecenia dla Reklamy Display IAB Polska. Dokument będzie obowiązywał od 1 stycznia 2012 roku.

Dokument został stworzony przede wszystkim z myślą o klientach tak, aby poprzez zestawienie wspólnych dla wydawców internetowych wymagań jakie kreacja powinna spełniać, mogła być wyemitowana u wszystkich, którzy stosują się do Standardu. WYDAWCA jest zgodny ze standardem wtedy kiedy przyjmuje do emisji każdą kreację stworzoną zgodnie z tym standardem.

Standard określa m.in. MINIMALNE – MAKSYMALNE WAGI. Oznacza to, że wydawca powinien w swojej specyfikacji określić, że przyjmuje do emisji kreacje o maksymalnej wadze 40kB lub 60 kB (w zależności od formatu) lub większej. Wydawca nie może wymagać od reklamodawcy przygotowania kreacji o wadze mniejszej niż określa to standard (dotyczy formatów opisanych w standardzie). Podobnie jest z rozmiarami reklamy – wydawca musi przyjąć do emisji np. expand billboard rozwijany do 300px. Jeżeli zechce, może przyjąć kreację rozwijaną do większego rozmiaru, ale nie może wymagać mniejszego rozmiaru.

– Nowy standard jest odpowiedzią na zmiany jakie obserwujemy na rynku reklamy display.  Reklamodawcom na pewno spodoba sie zwiększenie wag dużych formatów, np. halfpage’a , tripple billboardu i formatów emitowanych na warstwie, na czym z pewnością zyska jakość kreacji. W zaleceniach zawarliśmy również informacje na temat emisji kreacji rich mediowych, których jest coraz więcej. To bardzo pozytywne zjawisko, kreacje zawierające rich media potrafią zachwycać pomysłami i wykonaniem. Ich rosnąca popularność skłoniła nas do ramowego nakreślenia zaleceń związanych z ich emisją, tak by osiągnąć kompromis między reklamodawcami i wydawcami oraz wygodą użytkowników – powiedziała Katarzyna Jurczak, product manager z Grupy Onet.pl, członek Grupy Roboczej Brand Advertisng Online.

– Warto dodać, że zmiany w Standardzie są wynikiem porozumienia jakie zostało wypracowane przez Grupę roboczą w skład której wchodzą: wydawcy, sieci, domy mediowe oraz agencje interaktywne. Z  tymi podmiotami pracowaliśmy przez rok nad wyłonieniem najistotniejszych wskaźników, które powinny zostać ustandaryzowane – i to nam się udało – mówi Krzysztof Beniowski, szef grupy Brand Advertising IAB Polska.

– Standard reklamy display wprowadzony przez IAB został bardzo ciepło przyjęty przez branżę reklamy internetowej. Jest ona jednak bardzo dynamiczna więc istnieje potrzeba uaktualniania standardów. Najnowsza wersja określa przede wszystkim zasady emisji kreacji Rich Mediowych, które są coraz bardziej popularne wśród reklamodawców – powiedział Wojciech Kałużny, Board Advisor of Display Advertising z Arbo Network, członek Grupy Roboczej Brand Advertisng Online.

Terminarz wprowadzenia:

  • Okres przejściowy –czas na dostosowanie specyfikacji do nowego standardu: od 18 października – do 31 grudnia 2011
  • Standard obowiązuje: od 1 stycznia 2012
  • System certyfikacyjny: od stycznia 2012