Przejdź do treści

Towarowa Giełda Energii laureatem „Nowego Impulsu”

Towarowa Giełda Energii została laureatem prestiżowej nagrody „Nowy Impuls”, przyznawanej przez kolegium miesięcznika „Nowy Przemysł”.  Wyróżnienie odebrał Prezes TGE Grzegorz Onichimowski 19 października br., podczas VIII Kongresu Nowego Przemysłu.

TGE została wyróżniona za aktywny udział we wdrażaniu przepisów związanych z tzw. obligiem giełdowym. Według kolegium przyznającego nagrodę, wprowadzenie obowiązku sprzedaży 15% wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie, przyczyniło się do zwiększenia płynności i rozwoju polskiego rynku energii.

Systematycznie wzrastające obroty na TGE, pozwoliły na uruchomienie pierwszego mechanizmu market coupling poprzez zintegrowanie rynków energii Polski i Szwecji. W trakcie uzgodnień są już kolejne tego typu połączenia. Działania te wpisują się w zalecenia Komisji Europejskiej, według których do 2014 roku ma powstać wspólny europejski rynek energii.