Uczelnia Łazarskiego podpisała umowę z CIMA Chartered Institute of Management Accountants

18 października 2011 Prezydent Uczelni Łazarskiego, Juliusz Madej, oraz Andrew Harding, Managing Director of CIMA i Fiona Harvey, Market Director – Performane and Emerging Markets, podpisali Memorandum of Understanding pomiędzy obiema instytucjami. Na mocy tego porozumienia Uczelnia Łazarskiego wprowadza nową specjalność – Rachunkowość Zarządcza, która prowadzona będzie na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.

Porozumienie pomiędzy Uczelnią Łazarskiego i CIMA umożliwiło wprowadzenie nowej specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość – rachunkowość zarządcza. Głównym jej celem jest przygotowanie studentów do egzaminu, gwarantującego uzyskanie certyfikatu z rachunkowości biznesowej CIMA Certificate in Business Accounting, który jest przepustką do pracy w tej specjalności na całym świecie. Program studiów skorelowany jest z wymogami CIMA, dlatego też studenci Uczelni Łazarskiego, którzy podejmą naukę na tej specjalności, zamiast przystępować do pięciu egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu, będą mogli go zdobyć, zdając pozytywnie tylko jeden. Dodatkowo, będą mieli możliwość skorzystania z istotnych ulg, związanych z uzyskaniem certyfikatu i przynależnością do CIMA.

Niezwykle cieszy nas możliwość nawiązania współpracy z tak prestiżową organizacją, jaką jest Chartered Institute of Management Accountants. Dzięki tej kooperacji umożliwiamy naszym studentom dostęp do najnowszej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem CIMA – mówi Juliusz Madej, Prezydent Uczelni Łazarskiego. Dzięki kooperacji dajemy naszym obecnym i przyszłym słuchaczom możliwość zdobycia niezwykle cennej wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, na którą uwagę zwraca coraz więcej pracodawców. Wierzymy, że dzięki temu progi naszej Uczelni opuszczą absolwenci, których kompetencje zawodowe będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku – dodaje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lazarski.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu