Skuteczny menedżer nie musi chodzić w spodniach

W powszechnej świadomości utarł się pogląd, że lepszym menedżerem jest mężczyzna, którego do pełnienia takiej funkcji mają  predysponować pewne szczególne − rzekomo przypisane jego płci − cechy charakteru. A co na ten temat sądzą sami menedżerowie i menedżerki? Badania przeprowadzone przez firmę Diners Club w ramach programu Talent Club wykazały, że chociaż większość z nich dostrzega różnice w sposobie pracy kobiet i mężczyzn menedżerów, to jednak nie uważa, żeby miały one wpływ na ich efektywność i osiągnięcia zawodowe.

W badaniach zatytułowanych „Wojna Płci” na pytania związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych przez panie i panów odpowiedziało ponad 500 polskich menedżerów. Zdaniem prawie dwóch trzecich z nich (63%), płeć nie ma wpływu na skuteczność pracy menedżera, a dla ponad połowy respondentów (58%) – na jego osiągnięcia zawodowe.

Nie oznacza to jednak, jak podkreśla socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i ekspert programu Talent Club dr Anna Wilk, że respondenci nie dostrzegają żadnej różnicy pomiędzy stylem pracy kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. – Zdaniem większości badanych menedżerki są bardziej dokładne w realizowaniu działań oraz cechują się większym nastawieniem na współpracę z ludźmi, a także częściej niż mężczyźni dostrzegają u innych osób emocje – wyjaśnia Anna Wilk. − Menedżerowie natomiast charakteryzują się większą bezwzględnością w dążeniu do celu, szybciej niż ich koleżanki podejmują decyzje, mają lepiej rozwinięte zdolności przywódcze i są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka.

Co ciekawe, zdaniem menedżerów żadna z powyższych cech nie decyduje o tym, czy dana osoba dobrze pełni swoje funkcje kierownicze.

– Badani w większości zgodzili się, że różnice między płciami istnieją, jednak nie są one na tyle istotne, by faktycznie wpływać na jakość i skuteczność pracy menedżera czy menedżerki – mówi Anna Wilk. – Według respondentów umiejętność dobrego zarządzania zespołem o wiele bardziej niż od płci zależy od sposobu pracy danej osoby i jej umiejętności interpersonalnych, takich jak zachęcanie przełożonych do kreatywnego myślenia i pozostawianie im swobody w sposobie wykonywania obowiązków.

O tym, że do osiągnięcia sukcesu na stanowisku menedżera niezbędne są pewne określone społeczno-biologiczne cechy, które zależą od płci, przekonanych było 34% uczestników badania. W grupie osób przekonanych, że przedstawiciele jednej z płci skuteczniej radzą sobie na stanowiskach kierowniczych (37% respondentów), dominował pogląd, że lepszym menedżerem jest mężczyzna – tak uznało ponad dwie trzecie przedstawicieli tej grupy,  przy czym w większości (58%) byli to mężczyźni. Panie natomiast częściej niż panowie podkreślały, że kobiety lepiej od mężczyzn wykonują powierzone im obowiązki – podkreśliło to 20% menedżerek biorących udział w badaniu.

− Wyniki naszych badań to bardzo istotny sygnał dla wszystkich, którzy w swoich firmach decydują o rozdzielaniu stanowisk menedżerskich – komentuje Jacek Bochenek, dyrektor generalny firmy Diners Club Polska koordynującej program Talent Club.  – Skoro sami przedstawiciele środowisk menedżerskich uważają, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadają predyspozycje do skutecznego pełnienia funkcji kierowniczych, to nie ma powodu, by w dalszym ciągu kierować się stereotypem o wyższości w tym względzie jednej płci nad drugą.

Respondentami w badaniach Talent Club są menedżerowie różnych szczebli hierarchii firmowej, którzy zainteresowani są poszerzaniem swojej wiedzy i rozwojem posiadanych kompetencji. Obszar poświęcony płci menedżera wypełniło 520 menedżerów, z czego 52% stanowiły kobiety, a 48% mężczyźni.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu