Futuris S.A. – prezes kupuje akcje spółki

Andrzej Woźniakowski, prezes zarządu notowanej na NewConnect spółki inwestycyjnej Futuris S.A. nabył 13.046.571 akcji swojej firmy stanowiących 7,12% w kapitale zakładowym oraz 6,94% w ogólnej liczbie głosów. Transakcja została zawarta w dniu 19 października po średniej cenie 0,09 zł za walor.

Zakup akcji nastąpił na podstawie umów cywilno-prawnych, poza rynkiem alternatywnym NewConnect. W wyniku wtorkowych transakcji, Andrzej Woźniakowski kontroluje pakiet stanowiący 11,66% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Futuris S.A. Bezpośrednio oraz przez podmiot przez siebie kontrolowany – Willamette Enterprises Limited – posiada łącznie 21.371.571 akcji zwykłych na okaziciela.

– Futuris S.A. to spółka o dobrych perspektywach i ciekawym portfelu inwestycyjnym, a jej wycena z ostatnich tygodni jest nieadekwatnie niska w stosunku do jej wartości fundamentalnej i możliwości. Jestem pewien, że to najlepszy moment by zwiększyć zaangażowanie kapitałowe w spółce – powiedział Andrzej Woźniakowski, prezes zarządu Futuris S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu