Zasoby polskich rejestrów medycznych będą dostępne on-line

Platforma Wymiany Dokumentów, którą zbuduje i wdroży na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  firma Rodan Systems w konsorcjum z PWPW, ułatwi dostęp do danych z kilkudziesięciu rejestrów medycznych. Wartość kontraktu to prawie 8,5 miliona złotych.

W wyniku realizacji projektu „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu P2” realizowanego przez Rodan Systems i PWPW, powstanie ogólnopolski system dostępu do danych i usług umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z informacji, rozproszonych dziś w kilkudziesięciu rejestrach, związanych z ochroną zdrowia, prowadzonych przez jednostki administracji publicznej, samorząd lekarski czy przedsiębiorstwa.

Wdrożenie projektu usprawni między innymi rejestrację danych, ich aktualizację oraz pobieranie wypisów drogą elektroniczną a także pobieranie danych rejestrowych przez administrację publiczną. Przyczyni się ponadto do upowszechnienia podpisu elektronicznego.

„Dla podmiotów, które będą korzystać z budowanych systemów to prawdziwa rewolucja. Ułatwienie dostępu do danych to oszczędność czasu i pieniędzy a co za tym idzie – wzrost efektywności ich wykorzystania. To także znaczący krok w budowie w Polsce e-administracji” – powiedział dr Witold Staniszkis, prezes Rodan Systems SA.

Realizacja projektu wynika z wytycznych Unii Europejskiej dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego a także z Planu Informatyzacji Państwa przyjętego przez Radę Ministrów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu