Workbox w wersji 2.2 już na rynku

Firma Datapolis wprowadza wersję 2.2 swojego flagowego produktu Datapolis Workbox. Prezentowana odsłona rozwiązania obejmuje obsługę nowych rodzajów przepływów: dla list, witryn, dla witryn wielokrotnego użytku oraz dla witryn wielokrotnego użytku globalnego. Kolejną zmianą są rozbudowane formularze uruchomieniowe, które w nowej wersji aplikacji można wykonać w oparciu o własnoręcznie zbudowaną stronę, dopasowując jednocześnie wygląd i logikę do indywidualnych preferencji użytkownika. Polska oficjalna premiera produktu miała miejsce na Microsoft Technology Summit 2011, zaś jego europejski debiut odbył się na European SharePoint Conference w Berlinie, największej w Europie konferencji poświęconej rozwiązaniu Microsoft SharePoint.

Wersja demonstracyjna nowej wersji jest dostępna na stronach internetowych Datapolis pod adresem: http://www.datapolis.pl/Produkty/DatapolisWorkbox2010/BezpłatnaWersjaTestowa.aspx

Nowe funkcjonalności Datapolis Workbox 2.2:

Innowacje przepływów

  • Workbox w wersji 2.2, w odróżnieniu od poprzedniej edycji, gdzie przepływy pracy można było modelować tylko dla list, oferuje możliwość definiowania czterech rodzajów przepływów: dla list, dla witryn (Site Workflows), dla witryn wielokrotnego użytku (jedna definicja przepływu możliwa do wykorzystania na wielu listach w obrębie danej witryny) oraz przepływy wielokrotnego użytku globalnego (jedna definicja przepływu możliwa do wykorzystania na wielu listach w obrębie witryn znajdujących się w danej kolekcji witryn). Modyfikacja ta to efekt dostosowania Workbox 2010 do zmian wprowadzonych w Microsoft SharePoint 2010.

Rozbudowane formularze uruchomieniowe

  • Formularze uruchomieniowe zarówno dla akcji, jak i przepływów, za pomocą których zbierane są informacje od użytkowników, rozszerzono o możliwość wykorzystania własnych stron oraz formatek programu InfoPath. W nowej wersji Workboksa twórca przepływu może sam zdefiniować sposób, w jaki wyświetlane są pola formularza, zaimplementować własną logikę biznesową oraz dokonać innych modyfikacji, by dostosować formularz do swoich indywidualnych potrzeb.

Rozszerzone uprawnienia do pól

  • Uprawnienia do pól dla stanu przepływu rozszerzono o obsługę pól „Załącznik” oraz „Informacje o autorze”.

Rozbudowa aktywności Pętla

  • Aktywność Pętla daje możliwość powtarzania danej czynności (lub szeregu czynności) określoną liczbę razy. Ponieważ jej przebieg można warunkować określonymi czynnikami, często nie było wiadomo, ile razy aktywność wykonała się. Dodany w tej wersji Workboksa licznik iteracji znacznie ułatwia monitorowanie tej kwestii, a w rezultacie pozwala efektywniej śledzić wykonanie samego przepływu. Ponadto nazwę wynikowego pola aktywności (dotychczas był to „Wynik”) zmieniono na „Uruchom ponownie”. Zawsze w przypadku, kiedy pętla nie będzie mogła wykonać następnej iteracji, zawartość pola będzie o tym informowała. Będzie również informowała, jeżeli tylko będzie to możliwe, o przyczynach niemożności dalszego wykonywania.

Aktywność tworząca konto Active Directory

  • Użytkownik ma możliwość dodania do Active Directory nowego konta o określonych właściwościach definiujących to konto.

Aktywność uruchamiająca skrypty PowerShell

  • Aktywność pozwala uruchomić skrypty PowerShell na bieżącej farmie sharepointowej.

Funkcja wywołująca zapytanie SOAP

  • Funkcja ta pozwala wysłać zapytanie SOAP do określonej usługi sieciowej i uzyskać z niej odpowiedź. Zapytania SOAP są uruchomiane w Workboksie 2.2. jako część przepływu.

Aktywność „Dodaj element” wzbogacono o możliwość zdefiniowania wartości pól elementu

  • Aktywność „Dodaj element” rozszerzono o możliwość nadawania polom tworzonego elementu określonych wartości, co niweluje konieczność używania aktywności „Edytuj elementy” po utworzeniu nowego elementu oraz pozwala rozwiązać problemy z ustawioną na poziomie listy walidacją wartości pól elementu.

Nazwa stanu końcowego w historii

  • Użytkownik sam może zdefiniować nazwę stanu końcowego przepływu. W historii przepływu zostanie więc wyświetlona nazwa stanu końcowego nadana przez użytkownika, nie zaś standardowa (o ile ta została zmieniona).

Datapolis Workbox jest przyjaznym, graficznym narzędziem do modelowania i zarządzania przepływami pracy (workflows) i dokumentów w środowisku SharePoint 2010. Jego unikalna architektura ułatwia dynamiczne zarządzanie procesami i adaptowanie ich do zmian otoczenia i wymagań klientów. Doskonale sprawdza się jako narzędzie m.in. do projektowania obiegu dokumentów, wdrażania procesu zamówień, rozliczenia projektów lub czasu pracy, a także projektowania systemu help desk. Datapolis Workbox wykorzystuje dwie warstwy logiczne: biznesową i techniczną. Pierwsza obrazuje proces i jego fazy, druga tworzy przestrzeń pozwalającą automatyzować procesy. Obie warstwy tworzą jedno wspólne narzędzie dla menadżerów, analityków, projektantów, informatyków i uczestników procesu. Wydzielenie logiki biznesowej pozwala skupić się na celach i fazach procesu, odzwierciedlając ludzki sposób podejmowania decyzji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu