Czas na oszczędzanie

24 października już po raz piąty rozpocznie się ogólnopolska akcja edukacyjna „Tydzień dla Oszczędzania”. Jej celem jest propagowanie idei oszczędzania oraz wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, która od 15 lat zajmuje się popularyzacją edukacji finansowej.

Tydzień dla Oszczędzania to akcja społeczna, która związana jest z przypadającym na 31 października Światowym Dniem Oszczędzania – jedną z najstarszych inicjatyw w zakresie edukacji ekonomicznej na świecie, promująca oszczędzanie jako prostą drogę do wzrostu zamożności społeczeństwa.

Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona Polaków, a szczególnie do uczniów  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Organizatorzy zachęcają ich do podejmowania ciekawych akcji edukacyjnych, w tym m.in. inspirujących zajęć związanych z propagowaniem idei oszczędzania. W tegorocznej edycji programu, we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, zorganizowane zostaną pokazowe lekcje dla 60 tys. uczniów ze szkół w całej Polsce.

– Poziom wiedzy finansowej Polaków nie zmienił się znacząco w ciągu ostatnich kilku lat. Dlatego dostrzegamy potrzebę podejmowania programów edukacji finansowej. Brak umiejętności planowania swoich finansów zwłaszcza w długim horyzoncie czasowym, a tym samym brak nawyku systematycznego oszczędzania, to powody, dla których tak ważna jest efektywna edukacja finansowa już na etapie szkolnym. Jest dla nas naturalne, że tego typu działania powinny być realizowane między innymi przez instytucje finansowe – mówi Krzysztof Kaczmar, dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Podczas Tygodnia dla Oszczędzania działa również serwis www.tdo.edu.pl, w którym znaleźć można artykuły poradnikowe o sposobach planowania finansów osobistych, instrukcje jak otworzyć własny rachunek bankowy, informacje o możliwościach i konsekwencjach zadłużenia się oraz argumenty na rzecz odkładania na emeryturę.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, tegoroczny Tydzień dla Oszczędzania jest także okazją do zbadania postaw Polaków wobec oszczędzania. Na zlecenie Fundacji Kronenberga przeprowadzone zostało badanie, którego wyniki będą opublikowane 31 października na stronie www.tdo.edu.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu