Ascendis FIZ InMedica rozpoczyna inwestycje w onkologię

Ascendis FIZ InMedica, pierwszy na polskim rynku fundusz medyczny uruchomiony przez Secus Asset Management SA, rozpoczął działalność od inwestycji w podmiot prowadzący m. in. prywatne szpitale onkologiczne położone w Częstochowie i Śremie. Przejmując 51% udziałów planuje przeprowadzić proces restrukturyzacji, który pozwoli na dynamiczny wzrost rentowności i docelowo wprowadzić spółkę na New Connect w 2012 roku. Wartość inwestycji Secus w projekt wyniosła 5,5 mln PLN. To pierwsza inwestycja funduszu, który chce czynnie uczestniczyć w procesie komercjalizacji jednostek służby zdrowia w perspektywie 24 – 36 miesięcy.

Ascendis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InMedica jest pierwszym na polskim rynku funduszem, który umożliwia indywidualnym inwestorom lokowanie kapitału w dynamicznie rozwijający się sektor prywatnej opieki medycznej.

„Dla inwestorów indywidualnych, poszukujących alternatywnych form inwestycji, mający duży potencjał wzrostu Ascendis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InMedica jest rozwiązaniem któremu warto się przyjrzeć, gdyż doskonale wpisuje się on w potrzeby rynku. Dynamiczny rozwój sektora prywatnej opieki medycznej a w konsekwencji nasz pionierski Fundusz jest inwestycją w branżę z ogromnymi szansami rozwoju i potencjałem. Celem inwestycyjnym Funduszu jest zwiększenie rentowności podmiotów, w które będą inwestowane środki funduszu.” – mówi Krzysztof Rogalski, zarządzający funduszem InMedica.

Zainteresowanie funduszu onkologią nie jest przypadkowy. Te usługi opieki medycznej podlegają pełnemu rozliczeniu wszelkich zabiegów medycznych, niezależnie od ich ilości, przez NFZ . To specyfika usług medycznych zaliczanych do procedur ratujących życie.

Pozyskiwanie środków do funduszu będzie bezpośrednio skorelowane z wielkością i etapem zaawansowania projektów do realizacji.

Strategia inwestycyjna Funduszu InMedica skupi się na zakupie akcji i udziałów w spółkach działających na rynku ochrony zdrowia i opieki medycznej. Są to inwestycje w firmy o zróżnicowanym profilu oferowanych usług, posiadające znaczną liczbę placówek, które aby dalej rozwijać swoją działalność i poszerzać ofertę potrzebują kapitału. Sposobem na dokapitalizowanie działalności takich firm mogą być właśnie środki od inwestorów finansowych.

‘’Wartość środków w portfelu funduszu będzie dostosowywana do ilości i terminów projektów do realizacji ‘’ – podkreślają przedstawiciele Ascendis FIZ InMedica.

Fundusz InMedica inwestuje w starannie wyselekcjonowane przedsiębiorstwa świadczące usługi medyczne i spełniające podstawowe warunki jakimi są: wysoka rentowność usług, korzystna relacja popytu do podaży.  Pierwszym projektem realizowanym przez Fundusz InMedica jest zakup udziałów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Częstochowie. Spółka prowadzi 3 oddziały onkologiczne: Oddział Onkologii Klinicznej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Leczenia Schorzeń Piersi i Chorób Nowotworowych – Odział Onkologii Klinicznej oraz pracownię Mammografii, Poradnię Onkologiczną i Poradnię Chorób Piersi w Częstochowie.

„Inwestując w przedsiębiorstwa medyczne, które skupiają się na ratowaniu życia i pozostawiając dotychczasowym właścicielom większość w zarządzie nasz Fundusz, jako akcjonariusz korzysta z ich doświadczenia i jednocześnie może realizować rozwojowe projekty” – przyznaje K.Rogalski.

W tym momencie rocznie na leczenie jednego chorego na nowotwór, budżet państwa przeznacza niecałe 4000 PLN. Nakłady te muszą się zwiększyć, gdyż Unia Europejska nakłada na Polskę obowiązek przedstawienia programu, który zwiększy skuteczność leczenia nowotworów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w ciągu najbliższych 15 lat z różnymi odmianami chorób nowotworowych zmagać się będzie co czwarty Polak. Dlatego coraz częściej powstają prywatne zakłady opieki zdrowotnej skupiające się na leczeniu onkologicznym. Z roku na rok, systematycznie, wzrastają kwoty przyznawane przychodniom i oddziałom szpitalnym na walkę z rakiem. NFZ podpisuje kontrakty nie tylko z państwowymi ośrodkami, ale również z placówkami prywatnymi, które niekiedy pracują na dużo lepszym sprzęcie i mają do dyspozycji znakomitych specjalistów. Leczenie w prywatnych palcówkach pacjenta nic nie kosztuje, a najważniejsze jest to, że  chorzy dostają się do nich dużo szybciej niż do publicznych lecznic.

„Z biznesowego punktu widzenia inwestowanie w placówki sprofilowane na przykład na działania onkologiczne naszym zdaniem  okaże się opłacalne. Dlatego właśnie w takie specjalistyczne jednostki, które mają duże perspektywy, będziemy lokować kapitał” – podkreśla zarządzający funduszem.

Od kilku lat systematycznie rośnie udział usług medycznych finansowanych ze środków prywatnych. Według badań, w Polsce, prawie połowa gospodarstw domowych korzysta z prywatnych usług opieki medycznej. I mimo, że rynek w ostatnich dwóch latach, ze względu na mniej sprzyjające warunki ekonomiczne, zanotował spadek dynamiki wzrostu prywatnych usług zdrowotnych, nadal ma duży potencjał rozwoju.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu