Zdobądź środki na rozwój swojego biznesu

Trwa innowacyjny konkurs oferujący małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość zdobycia środków na rozwój biznesu. Od środy, 19 października rusza nabór do kolejnej – trzeciej już edycji Capital Express. W obecnej odsłonie projektu organizatorzy wprowadzili zmiany mające ułatwić udział w konkursie. Nowością jest m.in. to, że III edycja Capital Express jest otwarta również dla prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych.

Do udziału w trzeciej edycji konkursu można zgłaszać się od 19 października 2011 r. na  stronie internetowej www.capitalexpress.pl. Zarejestrowane przedsiębiorstwa otrzymają formularz, który powinny wypełnić i odesłać organizatorom projektu. Warto dodać, że w przypadku jakichkolwiek trudności na tym etapie firmy mogą korzystać z pomocy zespołu konsultantów CE, którzy na bieżąco wyjaśniać będą wszystkie pojawiające się wątpliwości. Do 2 lutego 2012 r. eksperci Capital Express wybiorą 6 spółek o najwyższym potencjale wzrostu.

Po dwóch edycjach konkursu i licznych rozmowach z przedstawicielami spółek dużo lepiej wiemy, które elementy procedury były największym utrudnieniem dla uczestników – mówi Agnieszka Libner, koordynator projektu CE – Właśnie dlatego przygotowując III edycję zdecydowaliśmy m.in. o skróceniu formularza rejestracyjnego oraz usprawnieniu obiegu dokumentów związanych z udziałem w projekcie. Przede wszystkim jednak chcieliśmy otworzyć się na najliczniejszą w Polsce grupę przedsiębiorców i rozszerzamy ofertę – teraz zapraszamy do udziału nie tylko spółki prawa handlowego, ale również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dzięki wprowadzonym zmianom szansę na bezpłatne pozyskanie kapitału będzie miał teraz każdy polski przedsiębiorca z sektora MSP – zaznacza.

Głównym celem projektu jest pomoc w przezwyciężeniu jednej z największych barier rozwoju firm z sektora MSP, jaką jest brak możliwości finansowania rozwoju działalności. Zdobyte poprzez udział w projekcie środki są bezzwrotne i każdy podmiot, który zwycięży w konkursie będzie je mógł w dowolny sposób przeznaczyć na realizację zamierzeń biznesowych. Tym samym przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności danego przedsiębiorstwa oraz wzmocnienia jego pozycji na rynku. Szacowana wartość oferowanego w ramach konkursu pakietu usług, który jest w 100% finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wynosi około 150 tys. złotych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu