Przepis na sukces: inżynier z domieszką humanisty

24 doktorantów i 26 młodych doktorów otrzyma w najbliższy piątek, 21 października (g. 13.00, sala 127, gmach główny) stypendia w ramach unijnego projektu Młoda Kadra 2015 Plus. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia realizowanego przez Studium Nauk Humanistycznych (SNH) Politechniki Wrocławskiej jest wzmocnienie elementów humanistycznych w profilu kształcenia absolwenta naszej uczelni.

Od października 2010 roku SNH realizuje projekt „Młoda Kadra 2015 Plus. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej (10 mln zł) w roku akademickim 2011/2012 uruchomiono studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym i Podstawowych Problemów Techniki w zakresie bioinżynierii i w zakresie procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków transportu. Przyznano też stypendia 24 słuchaczom w wysokości 2400 zł miesięcznie (przez okres 4 lat).

Poza tym 26 najlepszym młodym doktorom (osoby poniżej 35 roku życia) przyznano stypendia naukowo-badawcze w kwocie 2800 zł miesięcznie na rok akademicki 2011/2012. Program stypendialny ma na celu zmotywowanie naukowców do przedstawienia pracy habilitacyjnej, dzięki czemu zwiększy się potencjał naukowy i dydaktyczny PWr.

Plan projektu „Młoda Kadra 2015 Plus” na kolejne lata obejmuje także studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Już w przyszłym roku ruszy 15 kursów, które będą realizowane w formie e-learningu. Kursy (przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych) dostępne będą w ramach ogólnouczelnianych zapisów. W sumie do 2015 roku skorzysta z nich 3900 studentów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu