Nowe możliwości Platformy Wymiany Danych Handlowych od Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions wprowadziło do Platformy Connector nowe usługi pozwalające na tworzenie efektywnej przewagi konkurencyjnej poprzez zacieśnienie relacji z dystrybutorami (VMI) oraz optymalizację strategii „route to market” (Kategoria). Rozwiązanie Connector Enterprise to uniwersalna platforma integracyjna umożliwiająca wymianę danych handlowych pomiędzy partnerami handlowymi, w szczególności pomiędzy producentem a współpracującymi z nim dystrybutorami. System wchodzi w skład rodziny rozwiązań mobilnych Asseco Business Solutions.

Usługa VMI (tzw. Vendor Managed Inventory) umożliwia wsparcie dystrybutora (przez producenta) w procesach zarządzania zapasami, tj. podejmowania decyzji o czasie i wielkości dostawy, utrzymania poziomu pełnej dostępności produktów czy optymalizacji zapasów magazynowych (rotacja towarów). Connector VMI składa się z dwóch kluczowych obszarów. Pierwszy to platforma zapewniająca elektroniczne raportowanie danych od dystrybutorów, w zakresie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie usług VMI. Drugi obszar to wewnętrzna baza danych i aplikacja platformy wspierająca analizę danych historycznych i obsługę tworzenia oraz wysyłki zamówień zakupowych dystrybutorów.

Usługa Kategoria zapewnia dostęp  do informacji o zagregowanej odsprzedaży dystrybutorów w ramach całych kategorii, czyli grup towarów podobnych obejmujących swym zakresem zarówno towary własne, jak i konkurencji. Dane dostępne w ramach Connector Kategoria zapewniają możliwość analiz udziału sprzedaży produktów własnych danego producenta w badanych kategoriach  na poziomie punktów sprzedaży w celu określenia ich potencjału sprzedażowego.

„Platforma Wymiany Danych Connector to wyjątkowe rozwiązanie, które od kilku już lat z sukcesem funkcjonuje w branży FMCG oraz doskonale sprawdza się także na nowych rynkach, między innymi w branży farmaceutycznej. Dzięki niemu stworzyliśmy sieć powiązań pomiędzy producentami a kanałem dystrybucji. Umożliwiamy wymianę danych takich jak zamówienia, odsprzedaż, stany magazynowe. Dużą zaletą platformy jest także oferowanie w jej zakresie szeregu dodatkowych usług, mających na celu zapewnienie jakości analizowanych informacji: np. normalizacji, deduplikacji, geokodyfikacji, mapowania danych. Staramy się też stale dostosowywać rozwiązanie do potrzeb naszych klientów, poprzez m.in. pokrywanie jego zasięgiem coraz nowych obszarów biznesowych” – mówi Łukasz Potrzyszcz Dyrektor Działu Wdrożeń Systemów Mobilnych i Platformy Connector w Asseco Business Solutions S.A.

Platforma Connector automatyzuje pracę oraz poprawia skuteczność i jakość współpracy w kanałach dystrybucji. Do jego najważniejszych zadań należy obsługa elektronicznej wysyłki dokumentów, np. zamówień do dystrybutorów wraz z potwierdzaniem statusów wysyłki, stopnia ich realizacji oraz raportowanie stanów magazynowych i odsprzedaży hurtowni do sklepów.

Connector może być dostosowany do raportowania odsprzedaży dystrybutorów do poziomu konkretnego punktu sprzedaży. O poziomie szczegółowości raportowanych danych decydują ustalenia biznesowe pomiędzy producentem a jego dystrybutorami.  Zaletą rozwiązania jest także działanie w rozproszonym środowisku wielu różnych programów informatycznych.

Odbiorcami rozwiązania są m.in. sieci handlowe i ich dostawcy, hurtownie oraz dystrybutorzy, a także producenci (wsparcie sił sprzedaży i zarządzania łańcuchem dostaw). Przez Platformę przechodzi średnio miesięcznie ponad 23 milionów komunikatów, wymienianych pomiędzy kilkudziesięcioma producentami a siecią prawie dwóch tysięcy oddziałów dystrybucyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu