Nowe możliwości dla polskich projektantów mody w Japonii

Polskie firmy z sektora mody mają szansę na prezentację swoich kolekcji w Japonii w trakcie misji handlowych organizowanych w ramach programu EU Gateway to Japan and Korea. Inicjatywa, finansowana i zarządzana przez Komisję Europejską, ma na celu wsparcie projektantów mody z krajów członkowskich Unii Europejskiej w rozwijaniu kontaktów na rynku japońskim. Jest to czwarta edycja programu koordynowana przez firmę doradczą Deloitte.

W misji biznesowej mogą wziąć udział projektanci posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą, a kapitał firmy pochodzić powinien całkowicie lub w większości (powyżej 50%) z Polski. Dodatkowo niezbędne jest doświadczenie międzynarodowe, wykazanie się potencjałem wystarczającym do ewentualnego wejścia na rynek japoński oraz oryginalny design projektów, który mógłby zainteresować japońskich klientów.

Zaproszenie do aplikacji do programu EU Gateway w ramach branży modowej skierowane jest przede wszystkim do projektantów oferujących pełne kolekcje odzieży damskiej i męskiej, którzy w Tokio prezentować będą projekty na jesień/zimę 2012. Z udziału w misji wyłączeni są natomiast producenci dodatków: torebek, butów, akcesoriów.

Proces aplikacyjny do programu EU Gateway składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym firmy wyrażają zainteresowanie programem wypełniając formularz rejestracyjny. Na jego podstawie koordynator programu weryfikuje kwalifikowalność kandydata do aplikowania. Pozytywny wynik weryfikacji powoduje przejście do drugiego etapu procesu – wypełnienia formularza aplikacyjnego. Zarówno aplikacja do programu EU Gateway jak i bieżące wsparcie koordynatora są bezpłatne, a proces aplikacji odbywa się online.

Termin składania aplikacji mija 21 października 2011 r., a misje handlowe będą odbywać się w dniach 27-30 marca 2012 r.

Firma doradcza Deloitte w ramach realizacji programu EU Gateway jest odpowiedzialna za rekrutację firm do programu, współuczestniczy wraz z Komisją Europejską w procesie selekcji podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w misjach biznesowych w Japonii lub Korei Południowej, jak również zapewnia wsparcie na etapie przygotowań do misji dla wybranych przedsiębiorstw europejskich.

Dodatkowo, wybrane do udziału w programie przedsiębiorstwa europejskie będą mogły zapoznać się z warunkami działania na rynku japońskim, lub południowokoreańskim dzięki pomocy doświadczonych doradców oraz udostępnieniu sektorowych badań rynku. Zakwalifikowane firmy otrzymają również wsparcie finansowe w czasie przygotowań i uczestnictwa w misji biznesowej.

Formularz aplikacyjny na misje biznesowe oraz dodatkowe informacje, w tym harmonogram rekrutacyjny dla pozostałych misji i sektorów znajdują się na www.eu-gateway.eu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu