Dalkia uruchamia portal edukacyjny o zrównoważonym życiu w mieście: biocity.pl

Kalkulator emisji dwutlenku węgla, interaktywne gry edukacyjne oraz filmy i teksty eksperckie o tym, jak optymalnie wykorzystywać posiadane przez nas zasoby w życiu codziennym – to tylko niektóre atrakcje dla użytkowników nowego portalu edukacyjnego biocity.pl. Inicjatorem projektu jest Dalkia Polska, a partnerem merytorycznym przedsięwzięcia Fundacja Sendzimira.

Adresatami portalu, dostępnego od dziś pod adresem http://www.biocity.pl/, są mieszkańcy polskich miast – zarówno osoby dorosłe jak i uczniowie szkół. Główne przesłania portalu koncentrują się wokół najbardziej aktualnych wyzwań ekologicznych XXI wieku, do których należą między innymi wzrost liczby ludności miast, kurczące się zasoby surowców niezbędnych do życia oraz wynikająca z tego konieczność efektywnego ich wykorzystania.

Celem interaktywnego portalu biocity.pl jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju miast przy jednoczesnej poprawie jakości życia mieszkańców. – Od ponad 15 lat wspieramy zrównoważony rozwój polskich miast. Poprzez uruchomienie portalu chcemy zintegrować działania edukacyjne prowadzone przez nas w szkołach i wśród mieszkańców – informuje Anna Gnoińska z Dalkia Polska i dodaje: – Zawartość portalu pozwala zrozumieć, dlaczego w naszym codziennym funkcjonowaniu tak ważne jest właściwe gospodarowanie zasobami podstawowych surowców, takimi jak: woda, ciepło, energia oraz żywność.

Portal dostarcza jednocześnie informacji na temat światowych trendów, pozwalających z jednej strony na zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na środowisko, a z drugiej – zwiększających komfort życia w mieście. Ekspercka wiedza przekazywana jest poprzez artykuły ilustrowane zdjęciami, animowane mini-seriale, zręcznościowe gry flash oraz reportaże edukacyjne tłumaczące skomplikowane zagadnienia. Portal zawiera również specjalną zakładkę przeznaczoną dla nauczycieli – znaleźć tam można m.in.  propozycje scenariuszy lekcyjnych. Patronat nad zakładką Edukacja objął Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Do najbardziej atrakcyjnych zasobów portalu należy między innymi interaktywny kalkulator emisji dwutlenku węgla. Dzięki tej funkcjonalności każdy użytkownik portalu może obliczyć, ile CO2 jest przez niego emitowane do atmosfery, głównie poprzez wykonywane regularnie czynności domowe, preferowane sposoby transportu, a także posiadane nawyki żywieniowe i konsumpcyjne.

Zawartość zasobów portalu opiera się na wiedzy ekspertów międzynarodowego koncernu Veolia Environnement, którego częścią jest Dalkia Polska. Dodatkowo, nad merytoryczną poprawnością treści czuwają eksperci z Fundacji Sendzimira. Działania promocyjne platformy prowadzone będą za pośrednictwem profilu Biocity.pl na portalu społecznościowym Facebook.

Honorowy patronat nad biocity.pl objął Prezydent Miasta Poznania oraz Prezydent Miasta Łodzi, zaś patronami medialnymi projektu są: magazyn „ELLE” oraz portalsamorzadowy.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu