Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach modernizuje sieć MAN

Wdrożone rozwiązanie pozwoli na zwiększenie przepustowości sieci do 10Gb/s oraz podniesie jej niezawodność

Firma Integrated Solutions poinformowała o podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach na rozbudowę i modernizację sieci MAN (ang.: Metropolitan Area Network) na potrzeby Policji na terenie miasta Kielce. Nowopowstała sieć połączy Komendę Wojewódzką w Kielcach z dwoma placówkami zlokalizowanymi na terenie miasta. Eksperci Integrated Solutions zaprojektują infrastrukturę, wdrożą i uruchomią system na terenie Komendy Policji Wojewódzkiej w Kielcach oraz zapewnią bieżące wsparcie i 36 miesięczną obsługę serwisową.

Najważniejsze informacje:

Zbudowana przez Integrated Solutions wysokowydajna infrastruktura sieciowa służyć będzie policji jako platforma telekomunikacyjna wykorzystująca protokół MPLS. Dostarczone w trakcie realizacji projektu rozwiązania zwiększą przepustowość sieci do 10Gb/s oraz podniosą jej niezawodność.

Sieć zostanie zbudowana w oparciu o rozwiązania firmy Cisco. Do budowy szybkiego rdzenia sieci wykorzystany zostanie router szkieletowy oraz przełączniki dostępowe pozwalające na transport wielu odseparowanych usług w jednym medium transmisyjnym. Główny transport usług realizowany będzie na łączach 10Gb/s, ale każda z lokalizacji w przypadku awarii ma możliwość przełączenia na łącze zapasowe 1Gb/s.

Infrastruktura sieciowa zostanie wyposażona w kompleksowy systemem zarządzania Cisco Works LAN Management Solution 4.0 (LMS 4.0.), który będzie zainstalowany na serwerze Cisco UCS 200 (Cisco Unified Computing System).

Mirosław Jedynak, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

„Policja staje się coraz bardziej nowoczesna, a przez to bardziej skuteczna. Wdrożenia nowych aplikacji podnoszą wymagania co do infrastruktury sieciowej oraz wykwalifikowanego personelu. W związku z rosnącą liczbą usług (przesyłanie danych w sieci Intranet i Internet, telefonia IP, wideo) oraz użytkowników korzystających z naszej infrastruktury sieciowej, konieczna była jej rozbudowa i modernizacja, zapewniające większą przepustowość oraz niezawodność. Przyjęte rozwiązanie wykorzystujące technologię MPLS, przez długi czas, stanowić będzie solidny i bezpieczny szkielet dla obsługi teleinformatycznej Policji oraz stanowić będzie rozszerzenie Ogólnopolskiej Sieci Teletransmisyjnej dla numeru alarmowego 112 (OST112) na terenie miasta Kielce.”

Leszek Hołda, prezes zarządu spółki Integrated Solutions

„Wdrożenia takie jak w Komendzie Wojewódzkiej w Kielcach pokazują, że przedsiębiorstwa i instytucje publiczne są świadome jak nowoczesna i wydajna platforma teleinformatyczna poprawia jakość i efektywność pracy. W przypadku Komendy Wojewódzkiej w Kielcach wdrożona infrastruktura będzie stanowić bazę do rozwoju i wdrażania kolejnych usług wspierających codzienną pracę policji.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu