Mniej pustych przebiegów dzięki Teleroute

Teleroute, czołowa ogólnoeuropejska internetowa giełda ładunków i pojazdów, oferuje rozwiązania pomagające zredukować liczbę pustych przebiegów poprzez optymalizację zdolności przewozowych samochodów ciężarowych. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności i rentowności firm sektora transportowego oraz zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2. Śródlądowy transport drogowy w krajach UE nie powrócił jeszcze do stanu sprzed kryzysu, jego wartość jest nadal 8,6% poniżej poziomu z początku 2008 roku. Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (EUROSTAT) wynika, że więcej niż 1 z 4 samochodów ciężarowych w Europie realizuje puste przebiegi. Oprócz powolnego wzrostu, pustych przebiegów i obniżania ich wpływu na środowisko, drogowy przemysł transportowy musi stawić czoła innym wyzwaniom, takim jak korki na drodze, czy też brak zawodowych kierowców.

Jednym z wyzwań w branży transportu towarów jest rozwiązanie problemu pustych przebiegów. Według EUROSTAT, liczba samochodów z pustym przebiegiem wzrosła w Europie z 25% w 2005 roku do 27% w roku 2009. Tendencję taką można zaobserwować również w międzynarodowym transporcie drogowym w Europie: wzrost z 13% samochodów o pustym przebiegu w 2005 roku do 15% w roku 2009.

Całkowite wyeliminowanie pustych przebiegów jest bardzo trudne, jednak można je znacząco zmniejszyć. Może w tym pomóc na przykład korzystanie z internetowych systemów transportowych, takich jak giełda Teleroute, które pomagają firmom zoptymalizować wydajność oraz zwiększyć zyski. Ograniczenie pustych przebiegów pozwala również obniżyć zużycie paliwa, co nie pozostaje bez znaczenia w czasach gwałtownie rosnących cen ropy.

„Dzięki Teleroute udało nam się zmniejszyć liczbę pustych przebiegów o 43%”, mówi Aneta Mackiewicz z polskiej firmy logistycznej Transnet. Dodaje: „60% naszych przychodów osiągamy za pomocą Teleroute, jest to doskonałe narzędzie dla wszystkich firm pragnących rozwijać swoją działalność w Europie oraz firm poszukujących nowych partnerów biznesowych”.

W celu uniknięcia zmian klimatycznych, wszystkie sektory gospodarki na świecie muszą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Pomimo tego, że branża transportowa nadal powoli wychodzi z kryzysu gospodarczego, redukcja emisji dwutlenku węgla jest konieczna. Badania[1] przeprowadzone przez Komisję Europejską wskazują, że pojazdy ciężarowe są obecnie odpowiedzialne za znaczną część emisji dwutlenku węgla pochodzącego z transportu drogowego w Unii Europejskiej. Jako serce łańcucha dostaw, branża transportowa stanowi ważną część gospodarki europejskiej, a Unia Europejska do roku 2030 oczekuje 25% wzrostu w sektorze transportu towarowego – drogowego, kolejowego i wodnego[2]. Skuteczne i efektywne planowanie transportu drogowego nie tylko obniży koszty, ale również pomoże sektorowi osiągnąć cele związane z emisją CO2.

Ograniczenie pustych przebiegów jest jednym ze sposobów, w jaki firmy transportowe mogą obniżyć emisję dwutlenku węgla, jednocześnie optymalizując koszty i zwiększając wydajność. Giełda ładunków Teleroute oferuje rozwiązania pozwalające na optymalne wykorzystanie zdolności przewozowych samochodów ciężarowych. System dopasowuje ładunek do przestrzeni dostępnej w pojeździe na podstawie informacji zamieszczonych przez nadawców przesyłek i kierowców pojazdów. Zarówno osoby indywidualne, jak i spedytorzy mogą w prosty sposób zamieszać oferty ładunków do transportu lub wyszukiwać odpowiednie pojazdy. W giełdzie Teleroute codziennie pojawia się w czasie rzeczywistym 250 tyś ładunków i ofert transportu z 25 krajów Europy.

Puste przebiegi i redukcja emisji CO2 to główne wyzwania firm transportowych, jednak w branży pojawiają się także inne problemy. Rozszerzenie Unii Europejskiej zwiększyło konkurencję w sektorze, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie zysków. Negatywny wpływ na transport mają też korki na drogach i niedobór wykwalifikowanych kierowców. Zatory powstają przeważnie na skutek korzystania przez przewoźników oraz osoby dojeżdżające do pracy z tych samych dróg na rozrastających się terenach miejskich. Ze względu na pogorszenie koniunktury, rekrutacja nowych pracowników nie jest obecnie priorytetem firm transportowych. Badania Parlamentu Europejskiego pokazują jednak, że zapotrzebowanie na kierowców wzrośnie ponownie, gdy gospodarka wyjdzie z kryzysu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu