„Świadomie o atomie” z PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna, inwestor pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, uruchamia program edukacyjno-informacyjny „Świadomie o atomie”. Jego celem jest zachęcenie do poszukiwania informacji o energii jądrowej i jednocześnie dostarczanie wiedzy umożliwiającej każdemu wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat.

PGE rozpoczyna działania komunikacyjne, które będą prowadzone nieprzerwanie od teraz, poprzez etap przygotowania inwestycji, budowy, aż do uruchomienia pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej. Jest to niezbędne dla pozyskania przez spółkę zrozumienia i wsparcia dla tej inwestycji wśród Polaków, zwłaszcza wśród mieszkańców z regionów potencjalnych lokalizacji elektrowni. PGE chce prowadzić działania edukacyjne na temat energetyki jądrowej i na bieżąco informować o postępach prac w projekcie.

„Ten jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii polskiej gospodarki, to wielkie wyzwanie inżynieryjne, organizacyjne i finansowe, do którego konsekwentnie się przygotowujemy. Jednym z kluczowych elementów gwarantujących powodzenie całego przedsięwzięcia będzie pozyskanie poparcia większości Polaków dla programu jądrowego w naszym kraju. – mówi Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE. – Zależy nam, na stworzeniu wiarygodnej platformy dialogu – także z naszymi przeciwnikami. Wierzymy, że program „Świadomie o atomie” podniesie wartość merytorycznej dyskusji w rozważaniach na temat rozwoju energii jądrowej w Polsce”.

Głównym narzędziem programu jest portal www.swiadomieoatomie.pl, który stanowił będzie bazę do działań komunikacyjnych. W jego tworzeniu biorą udział eksperci naukowi oraz pracownicy merytoryczni spółki. Planowane jest też szereg innych aktywności: publikacji, spotkań, warsztatów i debat adresowanych do różnych grup interesariuszy. Wsparciem dla tych działań będzie przeprowadzona kampania reklamowa zarówno w prasie jak i w Internecie, której towarzyszy hasło „Masz wiedzę czy tylko opinię?”.

„Nie da się ukryć, że projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce wywołuje niespotykane przy innych tego typu przedsięwzięciach emocje społeczne. Emocje, wynikające często z braku podstawowej wiedzy na temat energetyki jądrowej. Dlatego chcemy dostarczać kompletną i rzetelną wiedzę na temat tego nowego dla Polaków źródła energii bo wiemy, że jednym z kluczowych elementów, gwarantujących powodzenie inwestycji, jest pozyskanie przychylności społecznej. Program „Świadomie o Atomie” będzie bazą naszej komunikacji z otoczeniem, na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu” – mówi Tomasz Zadroga.

Inauguracja programu „Świadomie o atomie” to także debiut znaku, którego nowoczesna, trójwymiarowa forma graficzna inspirowana jest modelem atomu. Nie odnosi się jednak do niego w sposób bezpośredni a stanowi próbę opisania go na nowo. Kolory znaku nawiązują do ekologii: zieleń przynależy ziemi, błękit zaś wodzie. Są wyrazem nowoczesnych technologii, których jednym z wyznaczników jest właśnie przyjazność środowisku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym podmiotem w sektorze elektroenergetycznym w Polsce oraz jedną z największych tego typu firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Kapitałowa PGE posiada rozległe doświadczenie w realizacji dużych programów inwestycyjnych oraz stabilną pozycję ekonomiczną i znaczący potencjał finansowy umożliwiający realizację ambitnych projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. W styczniu 2009 Polski Rząd powierzył PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. realizację programu jądrowego w zakresie budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce o łącznej mocy ok 6000 MW.

W celu realizacji tego projektu w grudniu 2009 r. powstała spółka PGE Energia Jądrowa S.A., która zarządza segmentem Energetyki jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE, realizując strategiczne działania związane z przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowych. Spółka wypracowuje podstawy do podejmowania decyzji strategicznych, przeprowadza wstępne analizy lokalizacyjne, współpracuje z kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

W styczniu 2010 roku zarejestrowana została spółka celowa PGE EJ1 Sp. z o.o., która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ1 odpowiada także za wybór partnera, z którym utworzy konsorcjum do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz za przeprowadzenie postępowania na wybór dostawcy technologii.

„Świadomie o atomie” to program edukacyjno-informacyjny uruchomiony przez PGE w celu dostarczenia rzetelnych i wiarygodnych informacji, obejmujących wszystkie obszary związane z funkcjonowaniem energetyki jądrowej. Kluczowymi zadaniami programu jest wyjaśnienie tematów budzących obawy społeczeństwa dotyczących m.in. kwestii bezpieczeństwa oraz przedstawienie korzyści, przede wszystkim ekonomicznych, społecznych i środowiskowych związanych z inwestycją. Istotnym elementem prowadzonych działań będzie komunikacja skierowana do społeczności lokalnych z regionów potencjalnych lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej. „Świadomie o atomie” jest także platformą dialogu z przeciwnikami energetyki jądrowej. Publiczna debata oparta o zweryfikowaną i naukowo potwierdzoną wiedzę jest najlepszym sposobem rozwiewania naturalnych obaw. Inicjatorzy programu nie zamierzają ukrywać żadnych istotnych faktów mających wpływ na ocenę energetyki jądrowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu