Ubezpieczenie inwestycyjne „Inwestycja w Surowce” w ofercie Alior Banku

Do 4 listopada 2011 roku klienci Alior Banku będą mieli okazję zapisać się na grupowe ubezpieczenie inwestycyjne „Inwestycja w Surowce”. Jest to oferta skierowana do klientów szukających dywersyfikacji dla swojego portfela inwestycyjnego. Dzięki inwestycyjnemu charakterowi produktu klienci otrzymują możliwość partycypowania we wzrostach cen na rynku towarów i metali nie ponosząc przy tym ryzyka kursowego oraz zachowując 100% gwarancję zwrotu kapitału w dacie zapadalności.

„Inwestycja w Surowce” to dwuipółletnie ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor partycypuje w 80-100% we wzroście koszyka surowców: kawa, cukier, bawełna, miedź, platyna, srebro (Indeks). Surowce w koszyku mają taką samą wagę, a trzy najwyższe stopy zwrotu przyjmują z góry ustaloną wartość Stopy Zastąpienia na poziomie 25%.

„Obserwując sytuację na rynku akcji i długu, rynek surowców wydaje się być dobrą alternatywą inwestycyjną i dobrym sposobem na zdywersyfikowanie swojego portfela inwestycyjnego w obecnych czasach. Inwestycja wykorzystując mechanizm Stopy Zastąpienia daje szansę generowania zysku nawet w sytuacji, gdy mają miejsce niewielkie spadki w koszyku surowców” – mówi Michał Hucał Dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Detalicznej w Alior Banku.

Inwestycja dostępna jest dla klientów Alior Banku w wieku powyżej 18 lat. Minimalna wartość zapisu to 3.000 PLN, a opłata początkowa wynosi max 1,5%.  Deklaracje przyjmowane są w placówkach Alior Banku do 4 listopada 2011 roku. Ubezpieczenie „Inwestycja w Surowce” dostępne jest w połączeniu z atrakcyjnie oprocentowanymi lokatami w promocji „Razem Zyskujesz” i „Większy Zysk 2”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu