Przejdź do treści

Asysta: w październiku blisko 700 klientów

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej okazała się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Dotychczas z tej najnowszej usługi pilotażowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorzystało ponad 400 przedsiębiorców. Do końca października będzie ich już 690. W tej sposób pilotaż osiągnie prawie 70% stanu realizacji.

Zasadniczym celem asysty jest pomoc przedsiębiorcom, w szczególności właścicielom najmniejszych firm, w pokonaniu barier hamujących rozwój ich biznesu. Usługa jest adresowana do wszystkich firm, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży. Ze względu jednak na lokalną specyfikę, każda z instytucji prowadzących pilotaż koncentruje się na takim obszarze, gdzie potrzeby przedsiębiorców w zakresie asysty są największe, a sama usługa – najbardziej potrzebna.

Spośród instytucji realizujących pilotaż, wg najnowszych danych na „podium” znaleźli się: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu – 35 zrealizowanych usług, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach – 34 oraz Wielkopolski Instytut Jakości w Poznaniu – 33 usługi.

Przypomnijmy, że usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej składa się z dwóch zasadniczych etapów.

Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb. Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną z klientem ścieżką postępowania.

W ramach realizacji usługi, konsultacjami i profesjonalnym doradztwem objęte zostają 4 podstawowe obszary działalności firmy:

  • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
  • marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy itp.);
  • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);
  • finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).

Usługa jest świadczona przez 23 ośrodki w 11 województwach, jednak mogą się do nich zgłaszać przedsiębiorcy z całego kraju. Z asysty do końca listopada 2011r. skorzystać może nawet 1000 przedsiębiorców.

Po etapie pilotażowym, jeśli usługa zainteresuje przedsiębiorców, będzie świadczona jako kolejna usługa systemowa Krajowego Systemu Usług przez Punkty Konsultacyjne KSU.