Asysta: w październiku blisko 700 klientów

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej okazała się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Dotychczas z tej najnowszej usługi pilotażowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorzystało ponad 400 przedsiębiorców. Do końca października będzie ich już 690. W tej sposób pilotaż osiągnie prawie 70% stanu realizacji.

Zasadniczym celem asysty jest pomoc przedsiębiorcom, w szczególności właścicielom najmniejszych firm, w pokonaniu barier hamujących rozwój ich biznesu. Usługa jest adresowana do wszystkich firm, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży. Ze względu jednak na lokalną specyfikę, każda z instytucji prowadzących pilotaż koncentruje się na takim obszarze, gdzie potrzeby przedsiębiorców w zakresie asysty są największe, a sama usługa – najbardziej potrzebna.

Spośród instytucji realizujących pilotaż, wg najnowszych danych na „podium” znaleźli się: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu – 35 zrealizowanych usług, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach – 34 oraz Wielkopolski Instytut Jakości w Poznaniu – 33 usługi.

Przypomnijmy, że usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej składa się z dwóch zasadniczych etapów.

Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb. Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną z klientem ścieżką postępowania.

W ramach realizacji usługi, konsultacjami i profesjonalnym doradztwem objęte zostają 4 podstawowe obszary działalności firmy:

  • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
  • marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy itp.);
  • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);
  • finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).

Usługa jest świadczona przez 23 ośrodki w 11 województwach, jednak mogą się do nich zgłaszać przedsiębiorcy z całego kraju. Z asysty do końca listopada 2011r. skorzystać może nawet 1000 przedsiębiorców.

Po etapie pilotażowym, jeśli usługa zainteresuje przedsiębiorców, będzie świadczona jako kolejna usługa systemowa Krajowego Systemu Usług przez Punkty Konsultacyjne KSU.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu