UniCredit CAIB liderem w transakcjach na rynku kapitałowym, a także doradztwie przy fuzjach i przejęciach w Polsce w 2011 roku

UniCredit CAIB zajmuje pierwsze miejsce pod względem przeprowadzonych transakcji na rynku kapitałowym (ECM, czyli m.in. oferty publiczne i wtórne akcji) i drugie – w kategorii ogłoszonych transakcji fuzji i przejęć (M&A) – wynika z najnowszych rankingów, czyli tzw. league tables opracowanych na podstawie danych dwóch niezależnych, prestiżowych agencji: Dealogic oraz Mergermarket. Obie zajmują się analizami rynków kapitałowych i inwestycyjnych.

Tytuł absolutnego lidera pod względem wartości i ilości przeprowadzonych transakcji na rynku kapitałowym (ECM) w ciągu 9 miesięcy 2011 roku oznacza jeszcze większe umocnienie pozycji UniCredit CAIB Poland w tym obszarze w stosunku do 2010 roku. Wartość wszystkich transakcji ECM, przy których w 2011 roku doradzał UniCredit CAIB wyniosła 2.625 milionów Euro (578 milionów Euro przy uwzględnieniu proporcjonalnego udziału w transakcjach przy których doradzał więcej niż jeden podmiot), a jego udział w tym rynku – aż 14 procent, zgodnie z danymi opracowanymi przez Dealogic.

– Bierzemy udział w najważniejszych transakcjach w Europie Centralnej. Zaufanie naszych klientów to wynik naszego szerokiego know how i długoletniego doświadczenia, jakie mamy na tym rynku. – mówi Prezes UniCredit CAIB Poland – Jacek Radziwilski.

UniCredit CAIB Poland doradzał między innymi przy IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Open Finance, a także przy sprzedaży przez Skarb Państwa pakietu akcji PZU.

Według przygotowanego przez Mergermarket podsumowania dotyczącego transakcji ogłoszonych na rynku M&A w 2011 roku w Polsce UniCredit CAIB zajął drugie miejsce.

– Mimo mniejszej niż w 2010 roku dynamiki w tym obszarze, zajmujemy tu czołowe miejsce. – dodaje Jacek Radziwilski.

W ciągu 9 miesięcy 2011 roku UniCredit doradzał przy 5 ogłoszonych transakcjach M&A o łącznej wartości 5.595 milionów Euro. UniCredit doradzał m. in. przy sprzedaży Polkomtel S.A. i przy zakupie aktywów koncernu Vattenfall przez PGNiG.

Rankingi doradców finansowych opracowane przez Mergermaket i Dealogic są powszechnie wykorzystywane przez podmioty działające na rynku finansowym i są tworzone w oparciu o zgłaszane przez doradców i odpowiednio weryfikowane transakcje.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu