Stanowisko IAB Polska w sprawie planów operatora komórkowego T-Mobile

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z obawą przyjmuje plany operatora T-Mobile, dotyczące zamiaru wprowadzania w obrębie własnej sieci blokad reklam w serwisach internetowych w ich mobilnych wersjach. Takie kroki mogą mieć negatywny wpływ na rozwój polskiej branży interaktywnej i reklamowej. Nieprzemyślane decyzje mogą również dotknąć samych użytkowników sieci komórkowej.

Pomimo, że polski rynek mobilny rozrasta się w szybkim tempie to można uznać, że wciąż jest na bardzo wstępnym etapie rozwoju. Z każdym rokiem przybywa osób korzystających w Internetu mobilnego na smartfonach i tabletach, choć ich penetracja nie jest wciąż zbyt duża. Otwierające się nowe możliwości dostępu do Sieci skłaniają wydawców internetowych do udostępniania użytkownikom mobilnych wersji swoich serwisów. Dominującym na świecie modelem biznesowym umożliwiającym funkcjonowanie i rozwój oferty treści mobilnych jest reklama – tak jak w innych kanałach komunikacji: prasie, stacjach telewizyjnych i radiowych.

– Plany T-Mobile dotyczące blokowania reklama, a tym samym odcinanie  wydawców od źródeł finansowania stawia dalsze funkcjonowanie tego segmentu pod dużym znakiem zapytania. Co więcej, niosą one ze sobą poważne wątpliwości natury prawnej – wskazuje Maciej Wicha, Członek Zarządu IAB Polska

– Uzyskaliśmy ekspertyzę prawną wskazującą, że takie aktywności mogą być niezgodne z obowiązującym prawem. W przypadku działań komunikowanych przez T-Mobile możemy mieć do czynienia z naruszeniem integralności przekazywanych za pośrednictwem sieci operatora komunikatów. Pobieranie przez niego opłat od usługodawców serwisów internetowych z tytułu ustawiania priorytetu dostępu do danego serwisu lub usługi może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Proponowane  rozwiązania mogą również naruszać zasadę neutralność sieci – powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

Poza wątpliwościami natury prawnej eksperyment T-Mobile wydaje się nie do końca przemyślany i nie uwzględniający ewentualnych negatywnych konsekwencji takiego posunięcia. Trudnym do zaakceptowania byłoby przecież odcięcie części użytkowników operatora od treści, więc tak samo trudnym do zaakceptowania wydaje się odcięcie wydawców od przychodów reklamowych. Wydawcy i operatorzy tworzą wspólnie ekosystem, który bazuje na obowiązującym na całym świecie modelu. To treści są powodem powstawania infrastruktury, a nie odwrotnie.

Link do artykułu z Dziennika Gazety Prawnej z dnia 5 października informujący o planach T-Mobile: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/553513,t_mobile_zarobi_na_blokowaniu_reklam_w_telefonach_komorkowych.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu