Rekordowo szybka dostawa lokomotywy Siemensa dla PKP CARGO

3 października br. Siemens Sp. z o.o. oraz PKP CARGO S. A. podpisały umowę na dostawę lokomotywy Siemensa Eurosprinter typu ES64F4. Rekordowe tempo wszystkich ustaleń i prac sprawiło, że lokomotywa została przekazana do odbioru już następnego dnia. Będzie ona wykorzystywana do przewozów na trasach międzynarodowych.

PKP CARGO poszukiwało pilnie lokomotywy wielosystemowej do obsługi ważnych kontraktów przewozowych na trasach międzynarodowych, głównie na rynku czeskim, w związku ze zmniejszeniem liczby wykorzystywanych tam lokomotyw wielosystemowych Siemensa Eurosprinter typu ES64F4 VM, leasingowanych przez PKP CARGO od MRCE Dispolok (z czterech do dwóch sztuk). Lokomotywy te uzyskały świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez wiele europejskich organów certyfikujących (m.in. w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Austrii, na Węgrzech czy w Słowenii).

Istotnym warunkiem podpisania umowy na dostawę lokomotywy typu ES64F4 było kryterium czasu. Firma Siemens postanowiła sprostać tym wymogom i zaoferować niezwłocznie swoją lokomotywę. Wstępne rozmowy pomiędzy PKP CARGO a Siemensem rozpoczęły się na początku września br. Ostatecznie warunki dostawy zostały uzgodnione w niecałe dwa tygodnie. Umowę podpisano 3 października br., a już następnego dnia miał miejsce odbiór lokomotywy. W swoją pierwszą drogę do Polski, przez Czechy, lokomotywa wyruszyła 4 października, a do macierzystej lokomotywowni Czechowice Dziedzice dojechała nazajutrz, 5 października. 6 października, inspektor Urzędu Transportu Kolejowego w obecności przedstawicieli PKP CARGO i Siemensa potwierdził zgodność dostarczonej lokomotywy z typem BR189 VM, na który wydane zostało w Polsce świadectwo dopuszczenia do eksploatacji. Obecnie trwają testy i odbiory lokomotywy w Czechowicach Dziedzicach, po czym trafi ona niezwłocznie do obsługi pociągów w Czechach, wraz z dwiema leasingowanymi przez PKP CARGO lokomotywami tego samego typu.

Lokomotywy serii 189 to sprawdzone konstrukcje stosowane w transgranicznym transporcie kolejowym zarówno towarowym jak i pasażerskim. Mogą być eksploatowane przy sieciach z napięciem 15kV / 16,7Hz AC , 25kV / 50Hz AC jak i 1,5kV DC , 3kV DC. Lokomotywy są wyposażone w indywidualny napęd każdej osi. Uzyskują prędkość maksymalną 140 km/h. Masa lokomotywy to 87 ton.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu