Public Dialog dla Spółki Motoricus S.A.

Agencja Public Dialog pozyskała nowego klienta, firmę notowaną na New Connect – Spółkę Motoricus SA. W ramach podpisanego kontraktu agencja będzie odpowiadała za realizację działań public relations, a w szczególności doradztwo w zakresie PR korporacyjnego oraz IR.

Zadaniem agencji jest dbanie o reputację wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Motoricus SA. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów samochodowych i wulkanizacyjnych oraz prowadzenie sieci serwisów samochodowych. Umowa obowiązuje od 1 października 2011 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu