Nowy Dyrektor HR w FagorMastercook

Elżbieta Ulatowska-Waszkiewicz objęła funkcję Dyrektora HR w firmie FagorMastercook. Odpowiadać będzie za politykę personalną m.in. kreowanie strategii i celów dla obszaru HR, planowanie i realizację działań związanych z rekrutacją, rozwojem, motywowaniem, wynagrodzeniem pracowników oraz komunikację wewnętrzną i zarządzanie relacjami pracowniczymi.

Elżbieta Ulatowska-Waszkiewicz ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które zdobywała pracując na stanowiskach menedżerskich w firmach z kapitałem zagranicznym z branży motoryzacyjnej i elektrotechnicznej. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie im. Jannusa Pannoniusa na Węgrzech. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu marketingu oraz nowoczesnego zarządzania kadrami. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Interesuje się m.in. nowoczesnymi teoriami zarządzania, coachingiem. Lubi dobrą literaturę i film. Aktywnie uprawia sport.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu