InternetBeta woli Twittera?

Świat Internetu jest ogromny, skupia w sobie wiele środowisk, tak więc nie lada wyczynem jest zorganizowanie wydarzenia sprowadzającego ludzi z różnych środowisk jednej branży w jedno miejsce w jednym czasie. Jest jednak w Polsce osoba, której się to udaje: Mateusz Tułecki, który już po raz trzeci zorganizował konferencję InternetBeta określaną mianem jednej z największych imprez w branży internetowej.

Natomiast specjaliści NewsPoint po raz drugi postanowili sprawdzić jak internauci skomentowali oraz odebrali to wydarzenie. Analiza objęła publikacje zawierające wzmiankę o InternetBeta pochodzące z portali i social media monitorowanych przez NewsPoint, a także NewsPoint Social Media w dniach 01 września 2011 r. – 23 września 2011 r.

Najważniejsze wnioski z raportu:

  • Podobnie jak miało to miejsce w przypadku ubiegłorocznej edycji InternetBeta, najwięcej wzmianek na temat konferencji pojawiło się na mikroblogach i były to przeważnie komentarze do wystąpień oraz pogaduszki o charakterze towarzyskim.
  • Warto zauważyć, że w porównaniu do ubiegłego roku zmieniły się preferencje uczestników wydarzenia odnośnie wykorzystywanej platformy mikroblogowej – w tym roku prym wiódł już Twitter (618 publikacji), a nie Blip (206), tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym.
  • Najwięcej wypowiedzi stanowiły komentarze do wystąpień prelegentów i była to również najbardziej zróżnicowana pod względem wydźwięku kategoria tematyczna: zanotowano tutaj zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
  • Na pozytywny odbiór wydarzenia przez uczestników obecnych w sieci wskazuje fakt, że większość postów dotycząca wydarzenia jako takiego miała pozytywny lub neutralny charakter. Posty o wydźwięku negatywnym dotyczyły wyłącznie wystąpień prelegentów, sporadycznie pytań padających z sali.
  • Najczęściej wzmiankowanym prelegentem okazał się Paweł Tkaczyk, którego wystąpienie dotyczyło „Szarej sieci wpływów”. Z kolei najbardziej aktywnym komentatorem był Łukasz Plutecki – współwłaściciel Agencji Interaktywnej NetArch, autor bloga plutecki.net, uczestnik InternetBeta 2011.

Najpopularniejsze kanały komunikacji oraz liczba publikacji

InternetBeta 2011 zgromadziła wielu użytkowników social media, głównie mikroblogów, które podobnie jak w ubiegłym roku były najczęściej używanym narzędziem do komentowania konferencji na bieżąco. Dzieje się tak ze względu na możliwość dzielenia się w czasie rzeczywistym swoimi uwagami, opiniami, zadawania pytań do trwających właśnie prezentacji, w momencie, gdy nie wypada rozmawiać. Posty na temat konferencji pojawiały się głównie na Twitterze (618 publikacji) oraz Blipie (206 publikacji). Na trzecim miejscu uplasował się najpopularniejszy serwis społecznościowy Facebook.com (143 publikacje). Warto jednakże zaznaczyć, że dane dotyczące Facebooka mogą mieć niepełny charakter – ze względu na ograniczenia prywatności i ograniczenia w pobieraniu danych stosowane przez serwis.

Na temat InternetBeta 2011 pisano w internecie już od początku września: były to głównie zapowiedzi konferencji, informacje o konkursie, w którym wygraną była wejściówka na konferencję, a także informacje o konkursie „InternetBetaStartup Sito 2011”. Najwięcej publikacji pojawiło się w dniach trwania konferencji: 14 września (335 publikacji), 15 września (295) i 16 września (148).

Wydźwięk wypowiedzi

Posty podzieliliśmy na kilkanaście głównych kategorii tematycznych, a równocześnie przeanalizowaliśmy też wydźwięk wypowiedzi. Najwięcej wypowiedzi stanowiły komentarze do wystąpień prelegentów i była to również najbardziej zróżnicowana pod względem wydźwięku kategoria tematyczna: zanotowano tutaj zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie; pojedyncze negatywne wpisy znalazły się też w kategorii pytania z sali. Pozostałe kategorie tematyczne były komentowane zazwyczaj w tonie neutralnym lub pozytywnym, przy czym najwięcej pozytywnych wypowiedzi, poza komentarzami do wystąpień, daje się zauważyć w kategorii ogólnej oceny wydarzenia. Świadczy to o przychylnym odbiorze wydarzenia przez jego uczestników.

Najaktywniejsi komentatorzy

10 internautów, którzy najczęściej postowali na temat InternetBeta 2011 to: Łukasz Plutecki (lukaszplutecki) – 114 wpisów, Maciej Budzich (mediafun) – 74 wpisy, Paweł Tkaczyk (paweltkaczyk) – 47 wpisów, Paweł Nowak (njet) – 42 wpisy, Michał Olszewski (ols) – 39 wpisów, Krzysztof Śmiałowski (ksmialowski) – 28 wpisów, Robert Miekwicz (robertmiekwicz) – 21 wpisów, Michał Romanowski (bepeel) – 20 wpisów, Piotr Wrotny – 18 wpisów, Radosław Paklikowski (mobile_factory) – 18 wpisów. 4 z wymienionych komentatorów było jednocześnie prelegentami na tegorocznej konferencji: Maciej Budzich, Paweł Tkaczyk, Paweł Nowak oraz Radosław Paklikowski.

Wzmianki o prelegentach

Najczęściej wzmiankowanym prelegentem podczas tegorocznej konferencji InternetBeta 2011 był Paweł Tkaczyk, autor prezentacji „Szara sieć wpływów” – na jego temat pisano aż 62 razy. Kolejnym często wspominanym prelegentem był Barłomiej Gola prezentujący temat „Nie ma ‘nowej ekonomii’ – czyli o tym dlaczego jestem chciwy, tępy i pozbawiony wyobraźni” – doliczył się on 37 wzmianek. Równie często wypowiadano się na temat wystąpienia Barbary Stawarz mówiącej o „Married but looking. Romanse w sieci i prostytucji 2.0, czyli jak Internet zmienia związki i zamyka nas w informatycznej pajęczynie miłości”, o której wspominano 32 razy.

Metodologia raportu

Do analizy wybrano posty napisane w języku polskim, które ukazały się dniach 1 września – 23 września 2011 r. w serwisach społecznościowych oraz na portalach internetowych monitorowanych przez NewsPoint oraz NewsPointSocial Media i zawierały słowo kluczowe „internetbeta” (także w formie tzw. tagu – słowa poprzedzonego znakiem „#” – umożliwia on użytkownikom mikroblogów śledzić wszystkie wpisy na dany temat bez konieczności obserwowania poszczególnych użytkowników). Szczegółowej analizie poddano łącznie 1023 publikacje.

Pełna wersja raportu znajduje się pod linkiem: http://pl.netsprint.eu/pr/NewsPoint_InternetBeta2011.pdf

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu