Grupa ADV zwiększa wartość spółki portfelowej Codemedia

Codemedia i Mediasense – spółki z Grupy ADV, działającej w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce – łączą siły. Konsolidacja spółek związana jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Codemedia S.A oraz emisją nowych akcji. Przeniesienie majątku Mediasense Sp. z o.o. na spółkę Codemedia S.A. odbędzie się w zamian za wyemitowane akcje i nastąpi najpóźniej do końca 2011 roku.

Prezesem połączonej spółki – działającej pod nazwą Codemedia – pozostanie Sławomir Kornicki. Jednocześnie skład zarządu zostanie rozszerzony do 4 osób i zasiądzie w nim – poza Łucją Gdalą, Anną Gruszką oraz Sławomirem Kornickim – również Piotr Bieńko, dotychczasowy prezes Mediasense.

Koncentracja Codemedia i Mediasense – spółek specjalizujących się w kreowaniu i realizacji kompleksowych strategii multimedialnych – ma na celu wzmocnienie zarówno kompetencji branżowych, jak również rozszerzenie portfolio usług. Ponadto, integracja spółek pozwoli Grupie ADV nie tylko na harmonijny rozwój w sektorze komunikacji cyfrowej, ale także na zwiększenie konkurencyjności i potencjału rynkowego Codemedia. Połączenie spółek zapewni jednocześnie wzrost efektywności operacyjnej oraz skali działania Codemedia.

Konrad Pankiewicz, prezes zarządu Grupy ADV optymistycznie podsumowuje połączenie niezależnie działających dotychczas spółek Codemedia i Mediasense – „Jesteśmy przekonani, że prowadzone zmiany organizacyjne pozwolą na dynamiczny rozwój jednego z trzech głównych obszarów działalności Grupy ADV, jakim jest komunikacja cyfrowa. Mamy w rękach ogromny potencjał, co z pewnością przełoży się nie tylko na nowe projekty realizowane na rzecz Klientów Codemedia, ale też konkurencyjność rynkową całej Grupy ADV. Ponadto, podniesienie kapitału Codemedia – spółki notowanej od lutego 2011 roku na rynku NewConnect – pozwoli na wzmocnienie jej atrakcyjności na rynku kapitałowym”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu