Były Prezes INFOR Biznes w SARE S.A.

We wrześniu 2011 r. do kadry zarządzającej Grupy Kapitałowej SARE S. A. dołączył Dariusz Piekarski, menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Będzie on pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego SARE S. A. i odpowiadał za strategiczne oraz operacyjne zarządzanie spółką.

Dariusz Piekarski jako prezes INFOR Biznes odpowiedzialny był za wprowadzenie nowego serwisu internetowego w kategorii finanse – forsal.pl, przejęcie większościowych udziałów w Total Money i Dzienniku Internautów, wprowadzenie nowych płatnych serwisów internetowych o tematyce księgowość i kadry. Ponadto współuczestniczył w działaniach pozycjonujących grupę INFOR PL na trzecim miejscu w rankingu Gemius Biznes Prawo Finanse. W Wydawnictwie FORUM jako dyrektor wydawniczy kierował pracami mającymi na celu wprowadzenie na rynek nowych, rentownych tytułów i serwisów o tematyce branżowej.

Aktualnie w ramach Grupy Kapitałowej SARE S. A. przygotowujemy się do zintensyfikowania działań na rzecz stabilizacji pozycji na rynku krajowym i ekspansji zagranicznej. W związku z tym Zarząd zdecydował się powierzyć Dariuszowi Piekarskiemu zadanie całościowego zarządzania SARE S. A. – mówi Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu. – Jego doświadczenie i dotychczasowa kariera zawodowa to ogromny kapitał, który pozwoli na dalszą realizację ambitnych założeń rozwoju Spółki.

W ciągu ostatnich dwóch lat firma przeszła ogromne przeobrażenia. W 2010 roku wdrożono nowe, zaawansowane funkcje w systemie, wprowadzono na rynek e-mail marketingu autorskie oprogramowanie SAREscript oraz rozpoczęto budowę Grupy Kapitałowej SARE S. A. W bieżącym roku odnotowywany jest systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży systemu SARE wśród klientów krajowych i zagranicznych, na co wpływ miało powiększenie działu New Business i konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju.

Powiększenie kadry zarządzającej Spółką związane jest z realizacją planów dynamicznej ekspansji firmy na rynki zagraniczne. Dotychczasowy Dyrektor Zarządzający Krzysztof Dębowski pozostanie na stanowisku Członka Zarządu SARE S. A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu