Rynki wschodzące generują wzrost globalnych płatności

Zgodnie z World Payments Report 2011, opublikowanym przez Capgemini, Royal Bank of Scotland (RBS) i Efma rynek płatności jest odporny na cykle dekoniunkturalne. Wolumen płatności bezgotówkowych wzrósł choć w nieco wolniejszym tempie o pięć procent w 2009 roku do 260 mld euro, kontynuując dziewięcioprocentowy trend wzrostowy od 2008 r.

Tempo wzrostu jest zróżnicowane pomiędzy regionami i wynosi:

  • niespełna 2% w Ameryce Północnej
  • nieco poniżej 5% w Europie
  • rynkach wschodzących oraz w regionie Azji i Pacyfiku ten wzrost wynosił kilkanaście procent.

Na całym świecie karty pozostają preferowanym bezgotówkowym instrumentem płatniczym, z prawie 10–procentowym wolumenem transakcji i ponad 40-procentowym udziałem na większości rynków.

Płatności mobilne rośną szybciej niż przewidywano w naszym ostatnim raporcie, co odzwierciedla szybką akceptację tego rodzaju udogodnienia  przez użytkowników. Przewidujemy obecnie że płatności mobilne będą stanowić 15% wszystkich transakcji w 2013 r., a przekroczenie wolumenów generowanych przez karty nastąpi w ciągu 10 lat, przy utrzymaniu tempa wzrostu. Wzrasta wykorzystanie  e-płatności i m-płatności,  stanowiących około 22,5 miliardów transakcji na całym świecie w 2010 roku. Liczba e-płatności wzrośnie z 17,9 do 30,3 mld transakcji między 2010 i 2013 r., zaś m-płatności od 4,6 do 15,3 mld transakcji w tym samym okresie. Obecnie odsetek tych transakcji obsługiwanych poza bankowymi systemami płatności pozostaje stosunkowo niewielki, ale jego wzrost jest bardzo szybki.

Stosowanie czeków jest coraz mniej popularne – tego typu transakcje stanowią zaledwie 16 procent wszystkich transakcji bezgotówkowych globalnie w 2009 roku, w porównaniu z 22 procent w 2005 r., jednakże na niektórych kluczowych rynkach ciągle występuje zapotrzebowania na obsługę czeków.

Analiza globalnych i regionalnych inicjatyw regulacyjnych płatniczych, począwszy od Basel III do Europejskiej Agendy Cyfrowej, z Dodd-Frank Act do pracy National Corporation Payments Corporation of India, wskazuje pięć podstawowych trendów zmian:

  • Zmniejszanie ryzyka systemowego i wzmocnienie kontroli: W wyniku kryzysu finansowego, organy regulacyjne dążą do ograniczenia ryzyka systemowego poprzez bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące kapitału i płynności
  • Inicjatywy normalizacyjne mające na celu poprawę efektywności, usprawnienie procesów i kontynuację redukcji kosztów: Niektóre instrumenty płatnicze i aspekty łańcucha wartości ulegają procesowi komodyzacji, co utrudnia bankom zróżnicowanie usług płatniczych.
  • Dążenie do wyższego poziomu przejrzystości: kilka inicjatyw koncentruje się na regulacji pobierania opłat za usługi płatnicze w bardziej przejrzysty sposób, co ma potencjalny wpływ na obecne modele biznesowe, szczególnie model opłat za transakcje karowe.
  • Konwergencja: Rozwój technologii i zmieniające się wymagania użytkowników oraz wymogi regulacyjne przyczyniają się do zatarcia granic między usługami dostawców infrastruktury a izbami rozliczeniowymi ,potencjalnie zwiększając konkurencję pomiędzy Real-Time Gross Settlement (RTGS) i zautomatyzowanymi izbami rozliczeniowymi ( ACH) szczególnie dla płatności o niskiej wartości.
  • Innowacja: kluczowym czynnikiem sukcesu w branży płatności, pozwalającym graczom na wykorzystanie nowych technologii i trendów, takich jak urządzenia mobilne i płatności bezstykowe, zapewniające najnowocześniejsze rozwiązania spełniające dynamicznie  zmieniające  się potrzeby użytkowników.

„Presja regulacyjna wzrosła od kryzysu gospodarczego i wraz z dążeniem w kierunku standaryzacji i komodyzacji, napędza  gruntowne przemiany na rynku płatności”, powiedział Jean Lassignardie, Globalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Capgemini Financial Services. „Banki i instytucje finansowe w obliczu tej kombinacji wyzwań mogą wzorować się na branżach  energetycznej i telekomunikacyjnej, które odpowiedziały na podobne naciski poprzez zwiększenie stopnia specjalizacji kluczowych graczy w celu wyróżnienia ich oferowanych usług.”

Przy standaryzacji usług na rynku płatności następuje komodyzacja wielu aspektów łańcucha wartości. Banki oraz inni dostawcy usług płatniczych mierzą się z dużym wyzwaniem wyróżnienia oferty, co coraz częściej muszą się specjalizować, by pokazywać bieżącą wartość dla swych klientów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu