Polacy są gotowi zapłacić za Internet w komórce maksymalnie 155 zł

Pod względem częstotliwości wysyłania wiadomości tekstowych Polacy są jednym z liderów w Europie – 8 na 10 użytkowników telefonów komórkowych wysyła przynajmniej jednego SMS-a dziennie. Dużo rzadziej natomiast korzystamy z usług on-line w telefonie. Najczęściej wykorzystujemy je w celu wyszukania informacji, najrzadziej – dokonujemy w ten sposób zakupów. Połowa z nas wysyła e-maile z  komórek co najwyżej raz w tygodniu – takie wnioski płyną z badania „Addicted to connectivity. Perspectives on the global mobile consumer 2011” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte na użytkownikach telefonów komórkowych w 15 krajach, w tym Polsce.

Z analizy wykonanej przez Deloitte wynika, że oprócz prowadzenia typowych rozmów Polacy używają swoich telefonów komórkowych przede wszystkim do komunikacji tekstowej – 78% osób wysyła SMS-a przynajmniej raz dziennie, a kolejne 12% co najmniej kilka razy w tygodniu. SMS jest traktowany jako uniwersalny środek komunikacji bez względu na grupę wiekową użytkownika, czy posiadany model telefonu. Pod względem częstotliwości wysyłania wiadomości tekstowych nasz kraj jest jednym z europejskich liderów – zajmujemy pierwsze miejsce ex equo z Norwegią, kolejna jest Wielka Brytania (66% użytkowników wysyła co najmniej jednego SMS-a dziennie), Francja (59%), Hiszpania (48%) oraz Niemcy (45%).

Rzadziej mieszkańcy naszego kraju wykorzystują swoje aparaty do korzystania z usług on-line. 51% posiadaczy smartfonów wysyła e-maila z komórki rzadziej niż raz w tygodniu lub w ogóle nie korzysta z takich możliwości. Z badania wynika, że co tylko czwarta osoba posiadająca smartfon korzysta codziennie z poczty elektronicznej. Dla porównania w USA robi to aż 53% użytkowników. Z portali społecznościowych przynajmniej raz w tygodniu korzysta 4 na 10 posiadaczy smartfonów z Polski, podczas gdy tej formy komunikacji używa 6 na 10 Amerykanów.

„Łącząc się z internetem za pomocą komórki Polacy najczęściej korzystają z wyszukiwarki internetowej, e-maila oraz sprawdzają różnego rodzaju wiadomości, np. sportowe. Liderem pod względem liczby smartfonów i częstotliwości korzystania z usług mobilnych jest Korea. Porównanie do niej, jak i do innych krajów europejskich wskazuje na istotny potencjał wykorzystania w naszym kraju telefonów do różnych usług on-line. Na przykład aż 58% Koreańczyków wykorzystuje telefon do ściągania aplikacji, podczas gdy w Polsce z tej usługi korzysta zaledwie 28% posiadaczy telefonów. Innym przykładem jest korzystanie z wyszukiwarek w telefonach – w Polsce robi to 50% abonentów, podczas gdy w Korei – 79% . Co prawda powyższe można wyjaśnić różnicami kulturowymi, ale niemniej potencjał wzrostowy w Polsce jest bezsprzeczny” – podkreśla Dariusz Nachyła, Partner zarządzający działem Technologii, Mediów i Telekomunikacji Deloitte w Europie Środkowej.

Z badania przeprowadzonego przez Deloitte wynika także, że, pomimo niższych zarobków, Polacy są w stanie zapłacić za bardzo szybki mobilny internet (100 Mbit/s) tyle samo co obywatele innych krajów. Prawie połowa polskich respondentów za atrakcyjną uważa cenę ok. 105 zł, a maksymalnie za szybki mobilny internet jest skłonna płacić ok. 155 zł. Interesujące jest natomiast to, że co czwarty respondent – posiadacz smartfona-  w naszym kraju nie korzysta w ogóle z usług internetowych. Barierą w tym przypadku nie jest prędkość połączenia, cena czy niska świadomość o istniejących usługach, lecz deklarowany przez osoby biorące udział w badaniu, brak takiej potrzeby.

Najbardziej pożądanymi przez operatorów komórkowych klientami są użytkownicy smartfonów. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, posiadacze smartfonów generują znacznie większe przychody dla operatorów komórkowych niż użytkownicy prostych aparatów. Największe różnice w rachunkach zauważalne są w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

„Według deklaracji uczestników badania w Polsce posiadacze smartfonów płacą o 49% wyższe rachunki niż posiadacze standardowych telefonów, podobna dysproporcja występuje również w Norwegii i Francji. Na świecie trend ten jest jeszcze wyraźniejszy – największe różnice w rachunkach występują w Wielkiej Brytanii- aż 94% i Niemczech – 86%. W interesie operatorów komórkowych jest więc poszerzenie grona osób korzystających z tych urządzeń.” – mówi Dariusz Nachyła z Deloitte.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu