Przejdź do treści

Nie taki piarowiec straszny, jak go malują

Powszechna opinia na temat zawodu piarowca nie znajduje odzwierciedlenia w mediach. Z badania agencji informacyjnej PRESS-SERVICE Monitoring Mediów przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations wynika, że analizowana profesja opisywana jest w większości neutralnie (58 proc.), a w aż 36 proc. przekazu pozytywnie. Z mediów wyłania się wizerunek piarowca jako osoby kreatywnej, błyskotliwej i ambitnej.

Najwięcej materiałów dotyczy pracy w zawodzie, jego zalet i wad oraz perspektyw rozwoju (blisko 60 proc. przekazu). Co ważne, aż 43,1 proc. z nich ma korzystny wydźwięk. Istotną kwestią, często poruszaną w przypadku tej grupy zawodowej, jest wykształcenie. Tematyka rynku PR w Polsce zajmuje ponad 20 proc. Dziennikarze dużo piszą na temat etyki w PR – odnotowano 7,2 proc. informacji na ten temat.

Analizie poddano publikacje z prasy i Internetu, które ukazały się od września 2010 do sierpnia 2011. Spośród 23 tysięcy materiałów na temat public relations wyłoniono 97 merytorycznych informacji dotyczących stricte zawodu piarowca. Wyniki raportu „Wizerunek medialny zawodu piarowca” zaprezentowano 29 września 2011 podczas konferencji „Wyzwania dla public relations A.D. 2011”.

Wśród największych potrzeb przedstawicieli tej grupy zawodowej wymieniane są ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktualizacja wiedzy oraz przystosowywanie się do zmian na rynku.

– Z naszych doświadczeń i dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że zawód piarowca ma zdecydowanie lepszy wizerunek medialny niż branża public relations. Praca w tym zawodzie postrzegana jest pozytywnie. W analizowanych publikacjach podkreślano, że duże znaczenie ma praktyka w dobrej agencji PR, która jest szansą na znalezienie dobrej pracy w przyszłości i lepsze perspektywy rozwoju. Różnorodność projektów, przy jakich pracuje się w agencjach, to idealna szkoła dla przyszłych PR menedżerów i rzeczników prasowych – komentuje Sebastian Bykowski, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Dyskusje na temat pracy piarowców toczą się przede wszystkim w Internecie. Ponad 70 proc. materiałów z sieci stanowiły obszerne teksty. W prasie na analizowany temat najczęściej wzmiankowano (63,6 proc.).

Najaktywniejszym portalem był bankier.pl, który opublikował 6,2 proc. poddanych analizie materiałów, w większości o wydźwięku pozytywnym. W całości przekazu dominowały media ogólnopolskie (89 proc.). We wszystkich rodzajach mediów przeważały materiały o wydźwięku neutralnym.

„Trzeba doceniać teksty neutralne, bo tak naprawdę to one, działając ilościowo, wprowadzają również zmiany jakościowe w postrzeganiu – co w konsekwencji – ma wpływ na długotrwały proces, jakim jest budowanie wizerunku. Jeżeli 57,7 % całości przekazu stanowią publikacje neutralne, to, moim zdaniem, możemy się cieszyć” – podsumowuje raport Małgorzata Dysarz-Lewińska, Kierowniczka Pracowni Public Relations i Marketingu Instytutu Nauk Społecznych WSG w Bydgoszczy.

Więcej komentarzy członków i członkiń PSPR znajduje się w raporcie, który jest dostępny pod adresem:

http://www.press-service.com.pl/gfx/pressservice/files/wizerunek_medialny_zawodu_piarowca_raport_wrzesien_2010-sierpien_2011.pdf