Art NEW media S.A. poszerza ofertę inwestycyjną

Pod koniec września 2011 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej notowanego na NewConnect Art NEW media, przyjęto nową strategię działań i plan przekształcenia spółki. Celem zmian jest rozwój dotychczasowej działalności spółki oraz poszerzenie oferty dla inwestorów.

Ze spółki matki zostanie wydzielona Galeria Art NEW media. Zdaniem Andrzeja Wysockiego, prezesa Art. New media, strategia jest wynikiem obserwacji globalnych trendów oraz rosnącego zainteresowania inwestycjami w dzieła sztuki w Polsce.

Zdaniem Wysockiego, kryzys na światowych rynkach nie szkodzi inwestycjom w sztukę. Dodaje, że dzieła sztuki są znacznie pewniejszymi inwestycjami niż akcje giełdowych spółek czy obligacje. Docenienie sztuki jako dobra inwestycyjnego zaobserwować można również w Polsce, co świadczy o dużym potencjale rozwoju tego segmentu rynku. Tę tendencję wspiera również rosnąca popularność dzieł polskich artystów.

– Wydzielenie Galerii Art NEW media jako samodzielnej spółki jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na fachową wiedzę w dziedzinie sztuki. Tak jak w przypadku wszystkich gałęzi gospodarki, trzeba wiedzieć, w co inwestować i jakie kryteria musi spełniać dzieło, aby przełożyło się to na realny zysk– mówi Andrzej Wysocki, prezes zarządu Art NEW media.

Kontynuowanie działalności w formie odrębnej spółki pozwoli galerii nie tylko na dalszy rozwój portfolio wystawienniczego, ale przede wszystkim rozszerzenie oferty inwestycyjnej i usług w zakresie m.in. art bankingu- profesjonalnego doradztwa w kolekcjonowaniu dzieł sztuki, prowadzenia kolekcji na rzecz innych podmiotów czy promocji firm poprzez sztukę.

– Poza doradztwem dla inwestorów indywidualnych, chcemy rozszerzyć ofertę o działania skierowane do firm i instytucji, które w swoich strategiach budowy wizerunku i relacji z klientami zamierzają postawić na najlepszą sztukę – mówi Zuzanna Sokalska, Dyrektor Galerii Art NEW media i członek zarządu Art NEW media.

Finalizację procesu przekształcenia zaplanowane jest na koniec tego roku, a wprowadzenie Galerii Art New Media do alternatywnego obrotu na rynku NewConnect, na koniec drugiego kwartału 2012 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu