Tajemnica jakości styropianu

Termo Organika przedstawiła swój rozbudowany i rygorystyczny system kontroli jakości. To właśnie ten system pozwala największemu polskiemu producentowi styropianu od lat utrzymywać Rekomendacje Techniczne i Jakości ITB.

Produkty firmy od lat uzyskują pozytywne wyniki w testach jakości na losowo pobieranych z rynku próbkach. Od września wszystkie produkty Termo Organiki oznaczone zostały znakiem TOQ (Termo Organika Quality), który zaświadcza o spełnieniu przez styropian Termo Organiki 14 punktów decydujących o jakości finalnego produktu.

Właściwości materiałów do izolacji budowlanej są określone i opisywane przez europejskie normy, w których dokonano m.in. klasyfikacji odmian, określono ich przeznaczenie oraz wymagania. Niestety, mimo wysokich wymagań normowych na polski rynek wprowadzane są materiały izolacyjne o innych niż deklarowane parametrach. Zaawansowany i niespotykany u innych producentów reżim technologiczny w połączeniu z fachową kontrolą jakości pozwolił firmie wypracować własny, wysoki standard jakościowy.

TOQ – Termo Organika Quality

W celu zapewnienia klientom komfortu łatwego i prostego zakupu styropianu o prawdziwych właściwościach Termo Organika opracowała system kontroli jakości i wprowadziła znak jakości TOQ Termo Organika Quality, znacząc nim wszystkie swoje produkty. Znak TOQ wyróżnia produkty Spółki na rynku budowlanym, na którym według szacunków ekspertów może znajdować się znaczna liczba materiałów niespełniających deklarowanych parametrów.

– Znak jakości TOQ to nie nagroda, czy laur, to konkretny zestaw czynności kontrolnych i weryfikacji produktu, które pokazują klientowi, w jaki sposób Termo Organika osiąga wyjątkową, powtarzalną jakość swoich produktów – mówi Krzysztof Krzemień z Termo Organiki. – Piramida jakości TOQ pozwala klientowi zrozumieć jakie konkretne kroki podjęła firma, by styropian trafiający do klienta cechowała najwyższa możliwa obecnie do osiągnięcia jakość.

Piramida jakości TOQ

Piramida jakości TOQ opisuje szereg systematycznych działań i procedur kontrolnych, którymi objęte są wszystkie produkty Termo Organiki. Spełnienie tych wszystkich poziomów gwarantuje najwyższy osiągalny poziom jakości. Tylko produkty, które przeszły całą skomplikowaną procedurę kontrolną i weryfikację zewnętrzną wyrażoną certyfikatami i rekomendacjami Instytutu Techniki Budowlanej otrzymują znak jakości TOQ.

Na rynku materiałów budowlanych większość producentów ogranicza kontrole jakości tylko do tych podstawowych, do których zmuszają ich przepisy. To wymagane minimum – podstawa piramidy jakości – najczęściej jednak nie wystarcza, czego dowodem jest mnogość słabych produktów na polskim rynku.

Wszystkie elementy systemu jakości TOQ spełniają w Polsce produkty Termo Organiki. Na przykład styropiany Termo Organiki jako jedyne na rynku posiadają rekomendacje techniczne i jakości RTQ Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) nieprzerwanie od 2008 r. Co ważne podkreślenia, firma chcąca uzyskać tego typu gwarancje jakości wyraża zgodę na niezapowiedziany zakup dowolnej partii styropianu, w dowolnym miejscu i czasie na terenie kraju, która następnie musi przejść pozytywnie szczegółową kontrolę oraz testy w specjalistycznych laboratoriach ITB.

Szczegółowy opis piramidy jakości TOQ

Podstawowa kontrola jakości obowiązująca wszystkie firmy

1. Zakłady produkcyjne posiadają Zakładową Kontrolę Produkcji

2. Produkty zostały przebadane i posiadają aktualne badania typu ITT

3. Produkty posiadają deklaracje zgodności z normą europejską PN EN 13163

4. Produkty znakowane są znakiem CE

Własne laboratoria kontrolujące jakość

5. Fabryki Termo Organiki posiadają kompletnie wyposażone laboratoria

6. Urządzenia w laboratoriach mają aktualne badania homologacyjne

7. Szef działu kontroli posiada certyfikat kompetencji, wydany przez ITB

Certyfikaty i rekomendacje ITB

8. Produkty Termo Organiki objęte są dobrowolnym certyfikatem zgodności ITB

9. Produkty posiadają rekomendacje techniczne ITB

10. Produkty są wytwarzane wyłącznie z surowców renomowanych producentów

Pozytywne rekomendacje ITB – ważne przez co najmniej 3 kolejne lata

11. Produkty spółki objęte są dobrowolną Rekomendacją Techniczną ITB od 5 lat

12. Produkty spółki objęte są dobrowolną Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB od 3 lat

13. Produkty Termo Organiki są pod stałą kontrolą ITB, a badania kontrolne przeprowadzane są na próbkach losowo pobieranych z rynku

14. Produkty Termo Organiki przeszły wszystkie badania kontrolne w ramach RTQ w ostatnich 3 latach

Warto wiedzieć, że Termo Organika po raz kolejny otrzymała 1 miejsce w prestiżowym rankingu Budowlana Marka Roku 2010, organizowanym przez ASM.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu